Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2955
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBülbül, Sercan-
dc.contributor.authorİnal, Cevat-
dc.contributor.authorBilgen, Burhaneddin-
dc.date.accessioned2022-10-08T20:50:00Z-
dc.date.available2022-10-08T20:50:00Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.1024445-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1106562-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2955-
dc.description.abstractHassas Nokta Konumlama (Precise Point Positioning-PPP), tek bir GNSS alıcısıyla hassas uydu yörünge ve saat bilgilerini kullanarak santimetre doğruluğunda konum bilgisi sağlayan bir yöntemdir. Son zamanlarda bu yöntem pek çok bilimsel çalışmaya konu olmaktadır. Bu çalışmada, mevsimlerin PPP konum belirleme doğruluğu üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla kuzey yarım kürede yer alan yüksek enlem (KIR8 (İsveç), NYA2 (Norveç)), orta enlem (ANKR(Türkiye), DLF1(Hollanda)) ve ekvatoral bölgede (NKLG(Gabon), SIN1(Singapur)) bulunan Uluslararası GNSS Servisi (International GNSS Service: IGS) istasyonları seçilmiştir. Seçilen istasyonlara ait 365 gün 24 saat 30 saniyelik RINEX verileri çözümlerde kullanılmak üzere elde edilmiştir. 01.12.2019-30.11.2020 tarihleri arasında elde edilen veriler çözümlerin yapılabildiği web tabanlı PPP servislerinden CSRS-PPP, MagicGNSS ve APPS ile değerlendirilmiştir. Web tabanlı servislerden elde edilen koordinatların hassasiyetlerini araştırmak amacıyla her ay için ortalama koordinat değerleri kullanılarak karesel ortalama hatalar (KOH) hesaplanmış, daha sonra mevsimlere bağlı doğrulukları ortaya koymak için istasyonların IGS’den temin edilen bilinen koordinatları kullanılarak konum ortalama hataları hesaplanmıştır. Aynı istasyonlar ve servisler için farklı mevsimlerde elde edilen konum ortalama hataları Bartlett testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonunda ANKR istasyonu hariç diğer istasyonlarda konum ortalama hatalarının uyuşum içinde olduğu, konum doğruluklarının mevsimlerden ziyade kullanılan servislere bağlı olduğu ve en iyi sonuçların MagicGNSS ile elde edildiği görülmüştür.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKonya mühendislik bilimleri dergisi (Online)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAPPSen_US
dc.subjectIGSen_US
dc.subjectonline-PPPen_US
dc.subjectMagicGNSSen_US
dc.subjectCSRS-PPPen_US
dc.titleMEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİN HASSAS NOKTA KONUMLAMAYA ETKİSİen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.1024445-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage274en_US
dc.identifier.endpage286en_US
dc.institutionauthorBülbül, Sercan-
dc.institutionauthorİnal, Cevat-
dc.institutionauthorBilgen, Burhaneddin-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1106562en_US
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept02.08. Department of Geomatic Engineering-
crisitem.author.dept02.08. Department of Geomatic Engineering-
crisitem.author.dept02.08. Department of Geomatic Engineering-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1024445-2084477.pdf967.97 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

16
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.