Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2954
Title: Galileo Uydu Sisteminin Bağıl Konum Belirlemeye Katkısının Araştırılması
Authors: Bülbül, Sercan
Keywords: GNSS
İstatistiksel Test
Rölatif Konum Belirleme
Bernese
Karesel Ortalama Hata
GALELIO
Issue Date: 2021
Abstract: Günümüzde nokta koordinatları GNSS tekniğiyle de belirlenmektedir. Yüksek doğruluk gerektiren uygulamalarda GNSS tekniklerinden bağıl konum belirleme teknikleri yaygın olarak tercih edilmektedir. Bağıl konum belirleme yöntemlerinden statik ölçü ve bu ölçülerin değerlendirilmesinde ise farklı uydu konfigürasyonları kullanılmaktadır. İlk olarak sadece GPS (G) uyduları kullanılırken, zamanla farklı kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen önce GLONASS (R) daha sonra GALİLEO (E) uydu sistemleri ile nokta koordinatları belirlenmeye başlanmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmada, GALİLEO uydu konfigürasyonunun nokta koordinat ve konum doğruluklarına etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda 6 adet IGS-MGEX istasyonundan oluşan bir jeodezik ağ oluşturulmuştur. Seçilen ağa ilişkin 31 günlük ( 01-31.08.2017) 24 saat RINEX verileri Bernese v5.2 Bilimsel GNSS değerlendirme yazılımında ikili farklar yöntemi ile G, G+R ve G+R+E farklı uydu konfigürasyonunda değerlendirilmiştir. Karşılaştırmada ITRF2014 (2010.00 referans epoğu) koordinatları hız değerleri ile ölçü epoğuna kaydırılarak elde edilen koordinatlar gerçek değerler olarak alınmıştır. Daha sonra koordinat eksenleri yönündeki karesel ortalama hatalar (koh) ve konum doğrulukları hesaplanarak istatistiksel olarak birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda ise G, G+R ve G+R+E uydu konfigürasyonları ile elde edilen konum doğrulukların %95 güven aralığında birbirleri ile uyuşumlu olduğu belirlenmiştir.
URI: https://doi.org/10.46460/ijiea.945756
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/527028
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2954
ISSN: 2587-1943
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.46460-ijiea.945756-1798388.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Sep 18, 2023

Download(s)

10
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.