Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2909
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYetkin, Elif Gizem-
dc.contributor.authorKoç, İlhan-
dc.date.accessioned2022-10-08T20:48:56Z-
dc.date.available2022-10-08T20:48:56Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn2147-6683-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.51664/artium.978674-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/520401-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2909-
dc.description.abstractÜlkemizde taşınmaz kültür varlıkları olan tarihi yapıların ve alanların tescillenme işlemleri çok doğru sonuçlar elde edilemediği yıllardır tartışılmalı bir konu olmuştur. Bu sorunların giderilmesi için dünyada uygulanan tescilleme teknikleri incelenmiş ve birçok ülkenin tescil için analitik yöntemler geliştirdiği görülmüştür. Almanya’nın Hessen eyaletinin ve Kanada’nın uyguladığı puanlama sistemine dayalı tescilleme sistemleri ele alınmıştır. Bu değerlendirme sistemlerinin süreçleri bu çalışma kapsamında oluşturulan model için yol haritası olarak kullanılmıştır. Bu kapsamda Kanada ve Almanya’nın “analitik tescil” sistemlerinin kriterleri incelenmiş ve ülkemizdeki tescil değerlendirmelerinde önem verilen uygun kriterler de eklenerek bir “kriter listesi” oluşturulmuştur. Bu kriterlerin, “Analitik Hiyerarşi Süreci” (AHS) yöntemi ile önem dereceleri belirlenmiştir. Bir analitik hiyerarşi yöntemi uygulama programı olan Expert Choice ile belirlenen önem derecelerine göre 100 puanlık değerlendirme ölçütüne göre kriterler arası puan dağılımı yapılarak modelin puanlama sistemi oluşturulmuştur. Bu model ile yapılacak değerlendirmelerin nesnel verilere dayanması ve bu verilerin matematiksel bir yöneteme çevirmesi kişisel değerlendirmelerde yaşanan sorunların önüne geçilmesi planlanmıştır. Türkiye’deki taşınmaz kültür varlıklarının tarihi değerlerinin belirlenmesinin nesnel bir sistem ile değerlendirilmesinin yanı sıra günümüz teknolojik gelişmelerine uygun şekilde veri aktarımını kolaylaştıracak bir veri sistemi de oluşturulmuş olacaktır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofArtiumen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTaşınmaz Kültür Varlığıen_US
dc.subjectTarihi Yapı Tescilien_US
dc.subjectAnalitik Hiyerarşi Süreci.en_US
dc.subjectTarihi Yapı Korumaen_US
dc.titleTaşınmaz Kültür Varlıklarının Tarihi Değerinin Belirlenmesinde Kullanılacak Analitik Bir Model Önerisien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.51664/artium.978674-
dc.departmentFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümüen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage36en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.institutionauthorKoç, İlhan-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid520401en_US
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept04.01. Department of Architecture-
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.51664-artium.978674-1908411.pdf879.18 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

12
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.