Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2905
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorErdoğan, H. Abdullah-
dc.contributor.authorErdoğan, Ebru-
dc.date.accessioned2022-10-08T20:48:56Z-
dc.date.available2022-10-08T20:48:56Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn2146-9229-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35674/kent.1014170-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1111937-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2905-
dc.description.abstractAhi Şerafeddin (Arslanhane) Cami, Anadolu Selçuklu devrinin ahşap direkli ve ahşap tavanlı camilerindendir. Cami, Ankara civarındaki Roma ve Bizans dönemi yapılarından sağlanan devşirme taşlarla yapılmış, dikdörtgen planlı bir harim katı ile bir mahfil katından oluşmaktadır. Dış cephe kurgusu itibariyle daha sade olmasına karşın iç mekân süslemeleri ince ve göz alıcıdır. Ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan minberi, çantı tekniği ile yapılmış tavanı ve alçı işçiliğiyle çininin muazzam birleşmesinden oluşan mihrabıyla mimari bir zarafetin simgesidir. Caminin ahşap minberi de mihrabı kadar değerli ve fevkalade güzelliktedir. Bu çalışmada, Anadolu Selçuklu dönemi camilerinde kullanılan motifler ile benzer özellik gösteren, Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Cami mihrap motifleri, biçim grameri metodu ile analiz edilmiştir. Bu metot ilk olarak Stiny ve Gips tarafından 1970’li yıllarda tasarım dillerini çözümlemek ve aynı tarzda yeni tasarımlar oluşturmak amacıyla sunulmuş algoritmik tasarım metodudur. Biçim gramerleri çalışmaları genel olarak üç başlıkta gerçekleştirilir. Bunlardan birincisi ve en çok kullanılanı analiz çalışmalarıdır. Analiz yöntemiyle incelenen Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Cami mihrap motifleri, döneme ait geometrik düzen anlayışından bahsedildikten sonra, dört bölümde analiz edilmiştir. Analizler sonucu caminin mihrabında görülen bezemeler için kural ve kural setleri ortaya konulmuştur. Böylece özelde Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Cami, genelde ise Anadolu Selçuklu mihraplarındaki geometrik örüntü örneklerinin hem matematiksel altyapısı hakkında bir öngörü sunulmuş, hem de bu örüntülerle biçim bakımından özdeşlikler taşıyan sonsuz sayıda çeşitli örüntüler oluşturulabileceği bir taban sunulmuştur. Genelde ise Anadolu Selçuklu süsleme geleneğinde kullanılan parametrik unsurlara bir katkı konulmuştur. Tespit edilen örüntülerle gelecekte yapılacak restorasyon çalışmalarına altlık oluşturması amaçlanmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKent Akademisi (Online)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArslanhane Camien_US
dc.subjectMimari Süslemeen_US
dc.subjectAnadolu Selçuklu Dönemien_US
dc.subjectBiçim Gramerien_US
dc.titleArslanhane (Ahi Şerafeddin) Cami Mihrap Süslemelerinin Biçim Grameri Metodu ile Analizien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.35674/kent.1014170-
dc.departmentFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümüen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issueD.Ü. 2. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage109en_US
dc.institutionauthorErdoğan, H. Abdullah-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1111937en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept04.01. Department of Architecture-
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.35674-kent.1014170-2044152.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

230
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

46
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.