Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2903
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCanan, Fatih-
dc.contributor.authorAzkur, Hatice Sena-
dc.date.accessioned2022-10-08T20:48:56Z-
dc.date.available2022-10-08T20:48:56Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn1308-6529-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.19113/sdufenbed.860348-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/512913-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2903-
dc.description.abstractGömülü enerji, yapı malzemelerinin hammaddelerinin çıkarılması, üretimi, nakliyesi vb. süreçlerinde harcanan enerjinin toplamını ifade etmektedir. Gömülü karbon, malzemenin üretim süreci boyunca doğaya ne kadar sera gazı salındığının ölçüsüdür. Bu çalışmada yapının inşa öncesi evresine dikkat çekerek, bu süreçte tüketilen enerjinin ve doğaya yapılan karbon salınımının taşıyıcı sistemler bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirme için gömülü karbon ve enerjiyi ölçen “Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD)” yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile yapıda kullanılan malzemelerin gömülü karbon ve gömülü enerjileri sayısal veriler şeklinde elde edilebilmektedir. Konya’da ahşap müstakil bir konut alan çalışması için seçilmiş, bu yapının farklı taşıyıcı sistemlerle (betonarme ve çelik) alternatifleri üretilerek çevresel etkileri karşılaştırılmıştır. Ahşap yapı, bu üç yapım sistemi arasında en düşük karbon ve enerji değerlerini vermesi bakımından en çevre dostu alternatif olmuştur. Betonarme konut ve çelik konut sırasıyla onu izlemiştir. Hem düşük üretim enerjisi hem de düşük karbon salınımı avantajıyla müstakil konutlar bağlamında ahşap taşıyıcı sistemlerin en sürdürülebilir alternatif olduğu gözlemlenmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectyaşam döngüsü değerlendirmesien_US
dc.subjectgömülü enerjien_US
dc.subjectgömülü karbonen_US
dc.subjectsürdürülebilir mimarlık life cycle assessmenten_US
dc.titleFarklı Taşıyıcı Sistemlerin Gömülü Enerji ve Gömülü Karbon Değerlerinin Müstakil Konutlar Bağlamında Karşılaştırılmasıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.19113/sdufenbed.860348-
dc.departmentFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümüen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage46en_US
dc.institutionauthorCanan, Fatih-
dc.institutionauthorAzkur, Hatice Sena-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid512913en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept04.01. Department of Architecture-
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.19113-sdufenbed.860348-1507509.pdf792.62 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.