Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2824
Title: Ermenek İlçesinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Stratejilerin Tanımlanması
Other Titles: Assessment of the Rural Tourism Potential in Ermenek District and Definition of the Relevant Strategies
Authors: Serdaroğlu Sağ, Neslihan
Yaldız, Esra
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
Keywords: Kırsal Turizm
Kırsal Turizm Destinasyonu
Ermenek
SWOT
Rural Tourism
Rural Tourism Destinations
Issue Date: 2020
Publisher: ATA Planlama ve Tasarım Dergisi
Abstract: Turizm, dünyanın en büyük ve en popüler hizmet endüstrisidir. Özellikle son yıllarda teknolojik gelişme, sosyal ve mekânsal değişimlerin etkisi ile turizm talepleri değişmektedir., Metropollerden, temiz hava, temiz çevre, doğal ve kültürel değerleri korunan kırsal alanlara yöneliş de farklı bir turizm alternatifi olarak değerlendirilmektedir. Bu eğilim kırsal turizme yönelik taleplerin artmasına neden olmaktadır. Kırsal turizm gelişiminde, farklılıklarını sunabilen kırsal turizm destinasyonları anahtar bir konumda yer almaktadır. Bu bağlamda çalışma, Karaman’ın Ermenek ilçesindeki kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesini ve rehber stratejilerin tanımlanmasını amaçlamaktadır. Ermenek, birçok turizm alternatifinin gelişebileceği doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile ulusal düzeyde önemi olan bir yerleşme olması nedeniyle incelenmiştir. Çalışmanın materyalleri, tez, kitap, dergi, internet ve online veri tabanı taramaları, planlama kararları, 1. Ermenek Kültür ve Turizm Çalıştayı sonuçları ve saha araştırmasından edinilen bilgi ve dokümanlardır. Ermenek kırsal turizm potansiyeli SWOT analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgu ve tartışma sonuçları, Ermenek’in ulusal ve bölgesel bir kırsal turizm destinasyonu olabileceğini ortaya koymuştur.
Tourism is the largest and most popular service industry in the world. Touristic demands have recently changed with the impact of technological, social and spatial alterations. Move from metropoles to rural areas, whose fresh air, clean environment and natural and cultural values are protected, has occurred as an alternative touristic activity. Such a transition has increased the number of demands for rural tourism. Destinations of rural tourism that can present their differences play a key role in the development of rural tourism. This study aims to assess the rural tourism potential in Ermenek, Karaman, Turkey and to define the guiding strategies in this regard. Ermenek has been studied as a nationally important settlement due to of its natural, historical and cultural values, where many tourism alternatives can be developed. The materials of this study include theses, books, journals, articles, online database reviews, planning decisions, conclusions of 1st Cultural and Touristic Workshop held in Ermenek, and information and documents obtained from the field research. The rural tourism potential in Ermenek was assessed by performing the SWOT analysis. The results and conclusions of the discussion indicate that Ermenek can be a national and regional destination for rural tourism.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2824
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

20
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.