Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2822
Title: Urban Regeneration in Cultural Quarters: Example of Porto-Novo (Benin)
Authors: Ahokpe, Kouessi William
Serdaroğlu Sağ, Neslihan
#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Urban Regeneration
Cultural Quarter
Porto-Novo
West Africa
Kentsel Dönüşüm
Kültürel Mahalle
Batı Afrika
Issue Date: 2021
Publisher: EKSEN Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi
Abstract: Many cities in sub-Saharan Africa have a strong heritage that traces their pre-colonial, colonial and postcolonial past as well. These heritages, which largely deserve to be recognized, can be found today in countries that rarely have inventories for efficient management and where policies for the conservation and improvement of urban heritage are insufficient. Besides, the need to modernize cities has been associated with the risk of degradation or destruction of cultural heritage in insufficient processes of urban regeneration. These challenges raise the question of the role cultural heritage can play in the regeneration of historic urban areas in Africa. The purpose of this article is to discuss the success conditions of the urban regeneration process for the development and reintegration of cultural quarters in the city of Porto-Novo. The regeneration capacity of the city's historic center has been evaluated within the framework of the indicators to create attractive cultural quarters. As a result, suggestions were developed for the regeneration of Porto-Novo cultural quarters by identifying the current positive and negative characteristics.
Afrika'daki birçok şehir, daha geniş çapta tanınması gereken sömürge öncesi, sömürge ve sömürge sonrası geçmişlerinin izini taşıyan güçlü bir fiziksel ve soyut mirasa sahiptir. Bu ülkelerin, kentsel mirasın yönetimi, korunması ve iyileştirilmesi için genellikle yeterli politikalara veya envanterlere sahip olmadığı ileri sürülmüştür. Buna ek olarak, birçok Afrika kentindeki yüksek kentleşme oranı ve baskısı, kültürel mirasın korunması için de bir zorluktur. Nitekim, şehirleri daha modern hale getirme ihtiyacı, yetersiz kentsel dönüşüm süreçlerinde kültürel mirasın bozulması veya yok edilmesi riskiyle ilişkilendirilmiştir. Bu zorluklar, kültürel mirasın Afrika'daki tarihi kentsel alanların dönüşüm sürecinde üstleneceği rol sorusunu gündeme getiriyor. Bu makalenin amacı, Porto-Novo kentinde kültürel mahallelerin geliştirmesi ve yeniden kentle bütünleşmesine yönelik kentsel dönüşüm sürecinin başarı koşullarının tartışılmasıdır. Şehrin tarihi merkezinin dönüşüm kapasitesi çekici kültürel mahallelerin oluşturulması için gerekli göstergeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Porto-Novo kültürel mahallelerin dönüşümüne yönelik mevcut durumdaki olumlu ve olumsuz nitelikler belirlenerek öneriler geliştirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2822
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
URBAN REGENERATION IN CULTURAL QUARTERS_ EXAMPLE OF PORTO-NOVO (BENIN)[#945422]-1797415.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

30
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.