Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2820
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCumur, Şeydaen_US
dc.contributor.authorTopçu, Kadriyeen_US
dc.date.accessioned2022-09-12T08:11:48Z-
dc.date.available2022-09-12T08:11:48Z-
dc.date.issued2022-08-02-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2820-
dc.description.abstractKadının kentsel mekândaki hareket özgürlüğü, görünürlüğü ve mekân ile olan ilişkisi gibi daha çok fizikselliğe odaklanan konular, ‘Kadın Dostu Kent’ programları gibi bu ilişkiyi güçlendirmeye yönelik birtakım oluşumlar olmasına rağmen, genellikle göz ardı edilmekte veya yetersiz kalmaktadır. Bu noktada kadının kente ilişkin mekân pratiklerindeki yerini, mekânla olan olumlu-olumsuz ilişkisini hem kadın hem erkek bakış açısıyla anlamak ve farkındalık oluşturmak amacından hareket alan bu çalışmanın çıkış noktası ve test ettiği temel hipotez ‘kadının kamusal mekândaki görünürlüğünün erkeklere göre daha az olması’dır. Bu hipotezi etkileyebilecek toplumsal ve kültürel kabuller, kadının yüklendiği sorumluluklar ve kentsel mekân pratiklerinin kadınların kullanımına olanak sağlamada eksik kalması gibi nedenler de çalışmanın varsayımlarını oluşturmuştur. Bu hipotez ve bağlı varsayımların test edilmesi/doğrulanması amacı ile Ankara’nın Keçiören ilçesinde basit rastgele örneklem tekniği kullanılarak kadın ve erkek katılımcılar ile toplam 354 anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Keçiören örnek alanı özelinde belirlenen hipotez doğrulanmıştır. Ancak vurgulanması gereken nokta, kadının kentsel mekândaki görünürlüğünün erkeklere göre daha az olmasının temel nedeni ‘güvenlik’ dışında kentsel mekân pratikleri ile ilgili olmayıp, bunun nedeninin daha çok konunun sosyolojik boyutları ile ilgili olduğudur. Bir başka ifadeyle toplumsal yaşam içindeki kadının ‘ev’le özdeşleştirilmesiyle evde yer alması gerektiği görüşü ve ev ile ilgili sorumlulukları nedeniyle kentsel yaşama katılacak zamanı bulamaması gibi nedenler kadının kentsel mekânı erkeklere kıyasla daha az deneyimlemesine neden olmaktadır.en_US
dc.description.abstractSubjects that focus more on physicality, such as women's freedom of movement in urban space, their visibility, and their relationship with space, are often ignored or insufficient, although there are some formations to strengthen this relationship, such as the "Women Friendly City" programs. At this point, the starting point of this study, which aims to understand women's place in urban space practices and their positive-negative relationship with space from both men's and women's perspectives and to raise awareness, is the main hypothesis that women's visibility in public space is less than men's. The reasons such as social and cultural acceptances, the responsibilities of women, and the inadequacy of urban space practices that may affect this hypothesis have also formed the assumptions of the study. In order to test/confirm this hypothesis and related assumptions, a total of 354 questionnaires were conducted with male and female participants using the simple random sampling technique in Keçiören, Ankara. As a result of the study, the hypothesis determined specifically for the Keçiören sample area was confirmed. However, the point that needs to be emphasized is that the main reason why women's visibility in urban space is less than that of men is not related to urban space practices other than 'security', but rather to the sociological dimensions of the issue. In other words, the reasons such as the view that women in social life should be at home by identifying with the 'home' and that they cannot find the time to participate in urban life due to their home-related responsibilities cause women to experience urban space less than men.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherArtiumen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKadın ve Mekânen_US
dc.subjectKeçiörenen_US
dc.subjectPlanlama ve Kadınen_US
dc.subjectToplumsal Cinsiyet Eşitsizliğien_US
dc.subjectWoman and Spaceen_US
dc.subjectPlanning and Womanen_US
dc.subjectGender Inequalityen_US
dc.titleToplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Kadın ve Kentsel Mekânen_US
dc.title.alternativeSocial gender inequality: Woman and spaceen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.51664/artium.1119805-
dc.contributor.affiliationFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümüen_US
dc.relation.issn2147-6683en_US
dc.description.volume10en_US
dc.description.issue2en_US
dc.description.startpage112en_US
dc.description.endpage130en_US
dc.departmentFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-4530-1969en_US
dc.institutionauthorTopçu, Kadriyeen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1117106en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.dept04.03. Department of Urban and Regional Planning-
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.51664-artium.1119805-2441114.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 22, 2023

Download(s)

20
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.