Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2792
Title: Türkiye'de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen Analitik Yaklaşıma Doğru
Authors: Eren, Fatih
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Gayrimenkul Geliştirme
Modeller
Türkiye Gayrimenkul Piyasası
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Nobel
Abstract: Bu çalışmada gayrimenkul geliştirme sürecini anlamaya yönelik literatürde üretilen analitik modeller özetlenmekte ve bu modellerin Türkiye’de tecrübe edilen gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısı sorgulanmaktadır. Modeller, dört gruba ayrılarak incelenmiştir: Sıralı-Olay Yaklaşımı, Aktör-Odaklı Yaklaşım, Yapı-Odaklı Yaklaşım ve Kurumcu Yaklaşım. Her bir yaklaşım, gayrimenkul geliştirme sürecini açıklarken başka bir düzeye odaklanmakta, bu yüzden sürece dair farklı bir anlayış üretmektedir. Bir başlangıç çalışması niteliğinde olan bu araştırma, mevcut modelleri irdelemeyi ve modellerin Türkiye açısından çalışan ve çalışmayan kısımlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma, modellerin Türkiye’deki gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısının sınırlı olduğunu göstermiştir. Modellerin sunduğu perspektifler, Türkiye gayrimenkul piyasasında yürütülen gayrimenkul geliştirme projelerinin hayata geçiriliş şeklini, yürütülüş tarzını ve süreç dinamiklerini açıklama noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden Türkiye gayrimenkul sektörünün yasal/kurumsal/endüstriyel yapısına ve işleyiş gerçekliğine uyan, evrensel ve mahalli düzeyde süreci her boyutuyla ele alan özgün modellerin üretilmesine ihtiyaç vardır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2792
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kitap Bölümü 1 (Ankara).pdf
  Until 2030-01-01
2.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

2
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.