Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/274
Title: DELME HIZI VE BASKI KUVVETİNİN ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Other Titles: Investigation on the Effect of Drilling Speed and Pressure Force on Energy Consumption
Authors: Bilim, Niyazi
Karakaya, Emre
Abstract: Artan sanayileşme ve madenciliğin gelişmesiyle beraber dünyada son yıllarda sondaj çalışmaları artmıştır. Madencilikte birçok amaçla kaya birimlerinde delikler delinmektedir. Kayaların farklı ekipmanlarla delinmesi esnasında makinelerin performansına birçok faktör etki etmektedir. Araştırmacılar daha verimli bir delme işlemi için, bu faktörler içeresinden, değiştirilebilir parametreler üzerinde çalışmalar sürdürmektedirler. Delinebilirlik analizlerinde delme hızı önemli bir göstergedir. Kaya madde ve kütlesinde verimli bir delmenin gerçekleştirilebilmesi için, delme hızının genelde yüksek olması arzu edilir. Fakat delme hızının artması için uygulanan prosedürler tüketilen enerjinin de artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, delme işleminde enerji tüketiminin daha önceden tahmin edilebilmesi maden projeleri için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, yedi farklı kaya biriminde 11 farklı baskı kuvvetinde ve dört farklı dönme hızında delme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Delme deneyleri soncunda elde edilen verilerle güç tüketimlerinin değişimi araştırılmıştır. Ayrıca, delme hızıyla enerji tüketimi arasında ilişkiler değerlendirilerek bazı eşitlikler geliştirilmiştir.
With increasing industrialization and the development of mining, drilling work has increased in recent years in the world. In mining, holes are drilled in rock for many purposes. Many factors influence the performance of the machines during drilling of the rocks with different equipment. Researchers continue to work on changeable parameters, including these factors, for a more efficient drilling operation. In drillability analysis, drilling speed is an important indicator. It is desirable that the drilling speed is generally high so that efficient drilling can be achieved in the rock material. But the procedures applied to increase the drilling speed cause the exhausted energy to increase. For this reason, it is very important for the mining projects that the energy consumption can be predicted beforehand in the drilling process. In this study, drilling experiments were carried out in seven different rock units at 11 different pressing forces and at four different rotational speeds. The change in power consumption obtained from drilling experiments was investigated. In addition, some equations have been developed by evaluating the relationship between drilling speed and energy consumption
URI: https://doi.org/10.15317/Scitech.2019.177
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpRME9URTBOQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/274
ISSN: 2147-9364
2147-9364
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
04b3a92c-2d29-4451-8eb7-b959b21eb6b0.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

84
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.