Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/273
Title: Ülkemizdeki Maden Sektöründe Meydana Gelen İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Analizi
Other Titles: Analysis of Occupational Accident and Disease in the Mining Sector in Turkey
Authors: Bilim, Niyazi
Dündar, Sertaç
Bilim, Atiye
Keywords: Biyoloji
Matematik
Fizik, Matematik
İstatistik ve Olasılık
Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik
Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar
İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Mühendislik, Kimya
İnşaat Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Mühendislik, Jeoloji
Mühendislik, Makine
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Jeokimya ve Jeofizik
Jeoloji
Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler
Malzeme Bilimleri, Seramik
Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap
Malzeme Bilimleri, Tekstil
Metalürji Mühendisliği
Robotik
Issue Date: 2018
Abstract: Madencilik sektörü dünyada kişi başına iş kazası oranlarının en büyük olduğu sektörlerden birisidir. Ülkemizdeki durumda da dünyadaki ile örtüşmektedir. Çünkü madencilik sektörü doğası gereği en riskli iş kollarından bir tanesidir. Bu nedenle, bu sektörde çalışanlar daha dikkatli olmak zorundadır. Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının madenlerde azaltılmasına yönelik son yıllarda devletin ve işverenlerin gerçekleştirdiği önemli ve umut verici olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle maden işyerleri için ek önlem paketleri getirilmiş ve güvenlik kültürünün oturtulması yönünde çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu çalışmada, madencilik sektöründe 2012-2016 yıllarında (son beş yıl) meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları ana ve alt sektörler ile birlikte ayrıntılı analiz edilmiştir. İş kazası analizlerinde önemli bir gösterge olan kaza olabilirlik oranı, maden sektöründeki ana ve alt sektörlerle birlikte belirlenerek değerlendirilmiştir. Maden sektörünün iş güvenliği açısından durumu diğer bazı sektörler ile karşılaştırılarak yorumlar yapılmıştır. Sonuçta; iş kazalarında az da olsa bir azalma eğilimine girildiği görülmekte olup, bunun daha yüksek bir düşüş eğilimine girebilmesi için yapılması gerekenler noktasında bazı önerilerde bulunulmuştur.
Mining industry is one of the sector that work-related accidents rates per person are the highest. The situation in our country overlaps with that in the world. Mining is one of the most risky sector because of work conditions. For his reason employees have to be more careful. In recent years state and employers have developed significant and promising improvements in order to reduce work accidents in mining. Especially for mining additional safety precautions have been developed to improve safety culture. In this study, work accidents and occupational diseases that occurred in the mining industry over the 2012-2016 (last five years) years were analyzed in detail together with main and sub-sectors. Incidence rates which is important indicator in analysis of work accidents has been evaluated together with the main and sub-sectors in the mining sector. The situation of mining sector has been compared with some other sectors. As a result, it appears that there is a slight tendency to decrease in work accidents, and some suggestions have been made in order to make it a higher tendency to decline.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJMU1EWTNOdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/273
ISSN: 2147-3129
2147-3188
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
30eac129-4205-410c-ba24-a9b525df83e8.pdf762.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

60
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.