Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/264
Title: Transversal azimutal projeksiyonlarda Aitoff ve Wagner dönüşümleri
Other Titles: Aitoff and Wagner transformation in transversal azimuthal projections
Authors: Bildirici, İbrahim Öztuğ
Böge, Sevgi
Issue Date: 2021
Abstract: David Alexandrovich Aitoff, uzunluk koruyan transversal azimutal projeksiyonu, planisfer gösterimler için kullanılabilecek şekilde modifiye ederek ilginç bir yöntem uygulamıştır. Aitoff’tan çok sonra Karlheinz Wagner tarafından bu tür dönüşümler genelleştirilmiştir. Bu çalışmada dönüşüm yöntemleri tartışılarak, dönüşüm streografik projeksiyona uygulanmıştır. Bu uyarlama deformasyonlar açısından incelenmiş, Aitoff ve Hammer projeksiyonları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, bu yeni seçeneğin planisfer gösterimlerde kullanılabileceğini göstermektedir.
An interesting method has been applied by David Alexandrovich Aitoff modifying the equidistant transversal azimuthal projection so that it can be used for planisphere representations. Such transformations were generalized by Karheinz Wagner long after Aitoff. In this study, the transformation method is discussed, and it is applied to streographic projection. This modification has been examined in terms of distortions and compared with Aitoff and Hammer projections. The results show that this new option can be used in planisphere representations.
URI: https://doi.org/10.9733/JGG.2021R0010.T
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVMk9UQTBOQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/264
ISSN: 2147-1339
2667-8519
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
d0996b28-b844-4df8-85e9-c5cf1c22edc1.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

26
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.