Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/263
Title: Türkiye ve Çevresinde SRTM Sayısal Yükseklik Modelinin Doğruluğu
Other Titles: Accuracy of SRTM DEM in Comparison to Local Data within Turkey and its Vicinity
Authors: Bildirici, İbrahim Öztuğ
Abstract: Son yıllarda 1 yay saniye çözünürlüklü SRTM verileri yüksek çözünürlüklü global modeller içinde önemli bir veri kaynağı olarak ilgili alanlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada topografik haritaların sayısallaştırılması yoluyla elde edilen yerel veriler ile SRTM SYM karşılaştırılmıştır. İki sistemin yükseklik başlangıcı da aynı olmadığından karşılaştırmalar düşey datum dönüşümü yapılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Türkiye ve yakın çevresini kapsayan SRTM verilerinin global doğruluk değerlerinden daha yüksek doğrulukta olduğu görülmüştür. SRTM'de iki paftada mevcut boşluklar da doldurulup, düşey datum EGM08’e dönüştürülmüştür.
In recent years, Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) one-arc-second data has been used in related areas as an important data source. In this study SRTM digital elevation model (DEM) is compared to local DEM created by contour lines of topographic quadrangles. Since the vertical datum of two data sets are different the comparisons are performed after an appropriate datum transformation. Results show that the accuracy of SRTM one-arc-second data in Turkey are higher than the global accuracy estimates. Void data that are presented in two tiles are filled from local data, and all tiles within and around Turkey are converted to EGM08 vertical datum.
URI: https://doi.org/10.29128/geomatik.551071
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpreU5ESTNOdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/263
ISSN: 2564-6761
2564-6761
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
588fd6ab-5c55-4d17-87a4-4613f0ea6712.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Apr 20, 2024

Page view(s)

94
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

42
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.