Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2552
Title: Analysis of Factors Affecting Travel Costs in Beyşehir Lake National Park
Other Titles: Beyşehir Gölü Milli Parkında Seyahat Maliyetini Etkileyen Faktörlerin Analizi
Authors: Karakayacı, Zuhal
Karakayacı, Özer
Polat, Ahmet
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Milli Park
Beyşehir
Seyahat Maliyeti
Rekreasyon
Turizm
National Park
Travel Cost
Recreation
Tourizm
Issue Date: 2022
Publisher: Tekirdag Namik Kemal University
Abstract: Milli parklar sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerlerle rekreasyonel ve turizm amaçlı olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’nin ikinci büyük milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı da farklı zenginliklerle birçok insanın ziyaret ettiği yerlerden biridir. Milli parklar rekreasyon ve turizm amacıyla kullanıldığında, kullanıcılara bir maliyet getirmektedir. Seyahat, bir rekreasyonel faaliyet için tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır, çünkü bu faaliyetin gerçekleşebilmesi için söz konusu alana seyahat etmek gerekmektedir. Bu kapsamda, çalışmada Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın seyahat maliyeti ve buna etki eden faktörleri incelenmiştir. Beyşehir Gölü Milli Parkı içinde bulunan çeşitli rekreasyon yerleri için ortalama seyahat maliyeti 252.97 TL, kişi başına düşen seyahat maliyeti 74.93 TL olarak hesaplanmıştır. Seyahat maliyetini etkileyen faktörleri incelemek için ziyaretçilerin seyahat maliyetleri yarı logaritmik regresyon modeliyle analiz edilmiştir. Bağımlı değişken seyahat süresince yapılan harcamaların toplamından oluşmakta, seyahat maliyetini etkileyen faktörler olarak, yaş, eğitim, medeni durum, gelir, geliş sıklığı, geliş amacı, geliş mesafesi gibi değişkenler alınmıştır. Analizlerde kullanılan; gelir, eğitim durumu, medeni durumun ‘’evli’’ olması, parka bir defadan fazla gelmiş olma, parka gelinen mesafe, parkı ziyaretin esas amaç olması ve parkta geçirilen zaman faktörleri ile seyahat maliyeti arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Yaş, parka geliş sıklığı ve parka şahsi araçla ulaşım sağlamış olma faktörleriyle seyahat maliyeti arasında ise negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Seyahat maliyeti analizlerinde bu faktörlerin ele alınması rekreasyon amacıyla kullanılan alanların ekonomik anlamda değerlendirilmesinde yarar sağlayacaktır. Bir ülkenin önemli doğal kaynağı olan milli parkların ekonomik olarak ta değerlendirilerek milli gelire katkı sağlaması gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla, milli parkları turizm faaliyetleri açısından sürdürülebilir hale getirecek çalışmalar doğayı koruyarak yapılmalıdır. Bu çalışmada tespit edilen seyahat maliyetini etkileyen faktörler de dikkate alınarak ilgili birimler tarafından programlar planlanmalıdır.
National parks are used for recreational and tourism purposes with their natural, cultural and historical values. Turkey's second largest national park, the Beysehir Lake National Park is one of the places visited by many people with different wealth. When national parks are used for recreation and tourism, they bring a cost to the users. Travel carries a complementary quality for a recreational activity, because it is necessary to travel to these areas for realization of these activities. In this context, the travel cost of Beyşehir Lake National Park and the factors affecting it were examined in this study. The average travel cost for various recreation places in the Beyşehir Lake National Park was calculated as 252.97 TL and the per capita travel cost was calculated as 74.93 TL. In order to examine the factors affecting travel costs, travel costs of visitors were analyzed using a semi-logarithmic regression model. The dependent variable consists of the sum of the expenses made during the travel, and variables such as age, education, marital status, income, arrival frequency, arrival purpose and arrival distance were taken as factors affecting travel costs. There is a positive relationship between the factors of income, education, marital status being "married", having been to the park more than once, the distance to the park, the main purpose of visiting the park and the time spent in the park and the travel cost. A negative relationship was found between the age, the frequency of coming to the park and the factors of having access to the park by personal vehicle and the travel cost. Addressing these factors in travel cost analysis will be beneficial in the economic evaluation of the areas used for recreation. National parks, which are an important natural resource of a country, should be economically evaluated and contribute to the national income. For this purpose, activities should be carried out in order to make sustainable the national park in terms of tourism activities by protecting nature. Programs should be planned by the relevant units, taking into account the factors affecting the travel cost determined in this study.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2552
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collections
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karakayacı.pdfTam Metin / Full Text812.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

184
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

52
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.