Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2551
Title: Integrative Evaluation of Urban Regeneration Effects Case of Espark
Authors: Erturan, Elif Merve
Serdaroğlu Sağ, Neslihan
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Değişim
Eski Sanayi Dönüşümü
Kentsel Tasarım Boyutları
Eskisehir
Espark
Issue Date: 2018
Publisher: İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği
Abstract: Amaç: Bu araştırma, kentsel tasarımın farklı boyutları çerçevesinde dönüşüm ile oluşan değişimin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışma literatür ve saha araştırması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Literatür incelemesinde kentsel tasarımın boyutlarına yönelik teorilerin sentezlenmesi ile değişimin değerlendirilebilmesinde kullanılacak morfolojik, algısal, sosyal, görsel, fonksiyonel ve zamansal boyutların göstergeleri belirlenmiştir. Eskişehir’de atıl fabrikalar bölgesinde gerçekleşen Espark projesi, belirlenen göstergeler çerçevesinde dönüşüm öncesi ve sonrası plan incelemeleri, saha araştırması, kuramlardan alınan veriler ve anket çalışması ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Eski fabrikaların yıkıldığı alanın büyük bir yapı ile değişimi sürecinde, fabrikaya ait bazı birimlerin yaşatılması kentlinin hafızasındaki yerini korunmaya yardımcı olmuştur. Bununla birlikte projede fonksiyonel ve görsel boyutlar ön planda tutulurken, morfolojik, sosyal ve algısal boyutların etkilerine daha az önem verildiği belirlenmiştir. Sonuç: Kentsel tasarımın boyutları ile dönüşüm sonrası oluşacak değişimin değerlendirilebileceğine yönelik tanımlanan varsayımsal model, saha araştırması ile test edilmiştir. “Dönüşümün mekân oluşum sürecinde birçok boyutta değişimler oluşturduğu” ve “bu değişimlerin bütüncül değerlendirilmesi ile geçmişe ait bazı referanslar barındırması ile kentin hafızasındaki yerini koruyacağı ve yeni kimlik öğesi haline geleceği” hipotezleri doğrulanmıştır.
Aim: This research aims to reveal a study directed at the evaluation of the change formed by regeneration in the frame of urban regeneration’s different dimensions. Method: The study consists of two phases namely literatüre research and fıeld research. In literatüre research; the indicators of morphological, perceptual, social, visual, functional and tem-poral dimensions which will be used in the evaluation of the change by synthesizing the theories directed at the dimensions of urban regeneration. In the next phase, Espark Project, real-ized in the inactive factory region in Eskişehir, is evaluated by the means of plan investigation for the situation before and after regeneration in the frame of determined indicators, fıeld research, data from the institutions and survey study. Findings: In the regeneration process of the area where the old factories were demolished, the preservation of the flues and some units of factories helped it to preserve its place in citizens’ memory. However, it is determined that, functional and visual dimensions are prioritized in the project while the effects of morphological, social and perceptual dimensions are given less importance. Conclusion: The hypothetical model identified to evaluate the change formed after the regeneration with urban design dimensions is tested through fıeld research. The hypotheses of “regeneration constitutes changes in many dimensions in space formation process” and “by integrative evaluation of these changes and having some references be-longed to past, it will conserve its place in citizens’ memory and become new identity item” are verified.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2551
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
serdaroglu-makale-3.pdfTam Metin / Full Text3.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Aug 15, 2022

Download(s)

4
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.