Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2545
Title: Kentsel dönüşüm projelerinin akıllı büyüme ilkeleri çerçevesinde değerlendirilebilmesine yönelik bir model önerisi
Authors: Serdaroğlu Sağ, Neslihan
Karaman, Aykut
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Kentsel dönüşüm
Akıllı büyüme
Sürdürülebilir gelişme
Bütüncül değerlendirme
Issue Date: 2020
Publisher: Ege mimarlık
Abstract: Günümüzdeki kentsel dönüşüm uygulamalarında gözlemlenen temel sorun, projelerin kentsel mekâna etkisinin değerlendirilmesine olanak sağlayan, sürdürülebilir ve uygulanabilir etkin yönetim mekanizmasının eksikliğidir. Makalede akıllı büyüme, kentsel dönüşümde etkin bir yönetim mekanizması olarak değerlendirilmiştir. Kentsel dönüşüm projelerinin, sürdürülebilir bir proje olup olmadığının uygulama aşamasına geçilmeden önce sistematik bir yaklaşımla değerlendirilmesi için akıllı büyüme ilkelerinin kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmış ve bir araç olarak akıllı büyüme matrisi oluşturulmuştur. Matris, uygulamaya bir türlü aktarılamayan önemli ilkelerin değerlendirilmesi ve temel eksikliklerin belirlenmesi olarak iki temel işlemi gerçekleştirebilmeyi sağlamaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2545
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ege Mimarlık - 2020_4.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

118
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.