Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/250
Title: HİDROTERMAL YÖNTEMLE SENTEZLENEN ÇİNKO STANAT (Zn2SnO4) NANOPARÇACIKLARIN FOTOKATALİTİK PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
Other Titles: Investigation of Photocatalitic Performance of Zinc Stanate (Zn2SnO4) Nanoparticles Synthesized by Hydrotermal Method
Authors: Baylan, Elif
Culu, Ayşe
Yıldırım, Mehmet Serdar
Öztürk, Teoman
Sönmezoğlu, Savaş
Altıntaş Yıldırım, Özlem
Issue Date: 2019
Abstract: Çinko stanat (Zn2SnO4, ZTO) nanoparçacıklar hidrotermal yöntemle 180 °C ve 24 saatte başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Sentezlenen nanoparçacıkların yapısal, morfolojik ve optik özellikleri X-ışını kırınımı, Taramalı elektron mikroskobu (SEM), Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre spektrumu ve UV-Visible spektroskopisi ile karakterize edilmiştir. X-ışını kırınım methodu sonucunda elde edilen pik desenleri incelendiğinde sentezlenen yapının ters kübik spinel formda oluştuğu ve ortalama kristal boyutunun ~22 nm olduğu belirlenmiştir. SEM görüntüleri, sentezlenen nanoparçacıkların küresel morfolojide oluştuğunu göstermektedir. Aynı zamanda sentezlenen Zn2SnO4 nanoparçacıkların Rodamin B (RhB) boyar maddesinin bozunumuna karşı davranışı UV ve görünür ışık altında incelenmiştir. 180 dakikalık yüksek şiddetli UV ışığına maruz bırakılma sonucunda RhB boya çözeltisinin % 82’si bozunurken daha düşük enerjili görünür ışık altında 420 dakikalık ışıma sonucunda da % 86’sının bozunduğu gözlemlenmiştir.
Zinc stanate (Zn2SnO4, ZTO) nanoparticles were successfully synthesized by hydrothermal method in 180 °C and 24 hours. Structural, morphological and optical properties of synthesized nanoparticles were characterized by X-ray diffraction (XRD), Scanning electron microscopy (SEM), Fourier Transform Infrared Spectrophotometer and UV-Visible spectroscopy. When the XRD was used, the inverted cubic spinel structure was determined with ~ 22 nm the mean crystal size. According to the SEM images, the nanoparticles have spherical morphology. At the same time, the behavior of synthesized ZTO nanoparticles against degradation of Rhodamine B (RhB) dye was investigated under UV and visible light. As a result of exposure to 180 minutes of high intensity UV light, 82% of the RhB dye solution was degraded, while 86% degradation was observed as a result of 420 minutes of radiation under lower energy visible light.
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.613888
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprME1qWTFOUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/250
ISSN: 2147-9364
2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
24a863d5-646c-4e60-bd9d-0b3a120716a0.pdf656.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

14
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.