Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/242
Title: TARİHİ SİLLE ÇEŞMELERİN ARŞİVLENMESİNDE BİLGİSAYAR ALTYAPISININ KULLANILMASI VE KLASİK MODELLERLE KIYASLANMASI
Other Titles: Using Computer Infrastructure in Archiving Historical Sille Fountains and Comparing with Classical Models
Authors: Başar, Mehmet Emin
Akdemir, Bayram
Ata, İlknur Acar
Issue Date: 2021
Abstract: Bu çalışmada Konya yöresinin tarihi eser değeri taşıyan çeşmelerinin arşivlenmesinde dijital metotların kullanılması ve klasik modellerle karşılaştırılması yapılmıştır. Tarihi eserlerin arşivlemesi kültürün gelecek nesillere aktarılması ve olası bir restorasyon gerekliliğinde planlarına erişilebilmesi açısından önemlidir. Tarihi bir yapıyı arşivlemek için sadece resim yetmez. Arşiv aynı zamanda yapının kendine has detaylarını ölçüleri ile birlikte içermelidir. Bu detaylar bazen büyük resimde olabileceği gibi bazen da dar alanlarda olabilir. Bu yüzden arşivde yalnızca bilgisayara güvenme ve otomatik şekillendirmek detay kaybına neden olabilir. Arşivde mutlaka deneyimli bir göze ihtiyaç vardır. Arşivi sadece manuel hale getirmek ise işin yavaşlamasına ve verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. Bu çalışma kabul edilebilir bir arşivin dijital ve el yapımı arşivlerle kıyaslamakta ve dijital çalışmalarda dikkat edilmesi gereken noktaları öne çıkarmaktadır. Böylece olası arşivlerde minimum detay kaybı ve maksimum özellik arşivlemeyi mümkün kılmayı hedeflemektedir. Bu arşiv denemesi gerçek tarihi eser niteliği taşıyan sille çeşmeleri üzerinde denenmiş ve iki tanesi ayrıntılı olarak bu makalede işlenmiştir.
In This study has been compared with classical models and digital methods in archiving historical artifact stone fountains of Konya region. It is important to archive historical artifacts, to transfer them to productive generation futures and to reach their plans in case of a possible restoration requirement. Pictures alone are not enough to archive a historical building. The archive should also contain specific details of the building along with its dimensions. These details can sometimes be in the big picture or sometimes narrow. Therefore, trusting resources and auto-shaping in the archive can cause loss of detail. He definitely needs an eye in the archive. Making the archive only manual causes the work to slow down and be low. This study compares an acceptable archive with digital and handmade journals and extracts the points that work digitally. It aims to make minimum details available in qualified archives. This study experiment was tried on Sille fountains, which are real historical artifacts, and two of them were elaborated.
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.824539
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRReU1EQTBOQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/242
ISSN: 2147-9364
2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
7d6d3893-a982-4ce8-a05c-e2fc02698557.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

18
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.