Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2359
Title: Gaz Akış Hızının Fiziksel Buhar İletimi Yöntemiyle Büyütülen Antrasen Tek Kristallerin Özellikleri Üzerine Etkisi
Other Titles: The Effect of Gas Flow Rate on Properties of Anthracene Single Crystals Grown by Physical Vapour Transport Method
Authors: Kırbıyık Kurukavak, Çisem
Polat, Selen
Issue Date: 2021
Abstract: Elektronik cihazlar uygulamalarında kullanılan organik yarıiletkenlerin moleküler yapıları ve düzenlilikleri cihaz performansı üzerinde oldukça önemli özelliklerdir. Bu çalışmada, elektronik cihazlarda sıklıkla tercih edilen antrasenin fiziksel buhar iletimi (PVT) yöntemiyle büyük boyutlu ve yüksek moleküler düzene sahip tek kristalleri büyütülmüştür. Açık sistem PVT yönteminde kullanılan argon gazının akış hızının büyütülen tek kristallerin yapısal, optik ve elektriksel özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Büyütülen tek kristaller optik mikroskop, AFM, XRD ve UV-Vis absorpsiyon spektroskopisi ile karakterize edilmiştir. Yapısal ve optik analizler sonucunda gaz akış hızının kristal özellikleri üzerinde büyük etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. $3,0 L sa^{1}$ argon akış hızında büyütülen antrasen tek kristallerinin en ince (670 nm) ve en yüksek elektriksel iletkenlik değerine $(1,80x10^{-4} S cm^{-1}$ ) sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışma, yüksek performanslı elektronik cihazlarda kullanılacak organik yarıiletken tek kristallerinin özelliklerinin gaz akış hızı ile değiştirilebileceği gösterilmiştir.
Molecular structure and ordering of organic semiconductors used in electronic devices are the key parameters on device performance. In this study, anthracene single crystals with large size and high quality, which is one of most widely used organic semiconductor, were growth by open physical vapour transport (PVT) process. The effect of inert argon flow rate used in open PVT method on structural, optical and electrical properties of anthracene single crystals was investigated. The single crystals were characterized by optical microscope, AFM, XRD and UV-Vis absorption spectroscopy. According to structural and optical properties, it was observed that the argon flow rate has a strong effect on single crystal properties. It was determined that the thinnest (670 nm) single crystal and the highest electrical conductivity $(1,80x10^{-4} S cm^{-1}$ ) were obtain under $3.0 L h^{-1}$ argon flow rate. Herein, it was concluded that the properties of organic semiconductor single crystals utilized in high performance electronic devices could be easily tuned.
URI: https://doi.org/10.29130/dubited.765025
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRrMk5UUXpNdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2359
ISSN: 2148-2446
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.29130-dubited.765025-1189935.pdf907.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

20
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.