Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2345
Title: DÜŞÜK MALİYETLİ SÜREKLİ DALGA DOPPLER RADARI İLE TEMASSIZ YAŞAMSAL BELİRTİ ÖLÇÜMÜ
Other Titles: Contactless Vital Signs Measurement with Low Cost Continuous Wave Doppler Radar
Authors: Şeflek, İbrahim
Yaldız, Ercan
Issue Date: 2020
Abstract: Hayati sinyallerin temassız olarak uzaktan algılanması birçok uygulama açısından önem arz etmektedir. Bu algılamayı gerçekleştiren radarlar biyoradar olarak adlandırılmaktadır. Biyoradar kişinin solunum ve kalp atışından kaynaklanan göğüs duvarı hareketinin değişimiyle Doppler prensibini kullanarak hayati sinyallerin doğru bir şekilde ölçülmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, 24 GHz çalışma frekansına sahip düşük maliyetli sürekli dalga (CW) Doppler radarı kullanılarak insan denekten temassız bir şekilde yaşamsal belirti (solunum, kalp atış hızı) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerden elde edilen sinyallerin işlenmesinde iki farklı yöntem kullanılmıştır. İlk yöntem Hızlı Fourier Dönüşümünü (FFT) esas alırken ikinci yöntemde Dalgacık yöntemine dayalı Çoklu Çözünürlük Analizi (MRA) yöntemi kullanılmaktadır. Solunum hızında birinci ve ikinci yöntem için elde edilen sonuçlar %3.75 ve %0’ hata oranlıdır. Kalp atışı için sırasıyla %9.35 ve %8.45 hata oranlı değerler elde edilmiştir. Bu sonuçlar özellikle radarların tıbbi uygulamalar için başarıyla kullanılabileceğini göstermektedir.
Remote sensing of vital signals without contact is important for many applications. Radars that perform this detection are called bio-radar. Bio-radar provides accurate measurement of vital signals using the Doppler principle with the change of chest wall movement caused by a person's breathing and heartbeat. In this study, non-contact vital signs (respiration, heart rate) measurements for human subject were performed using a low cost continuous wave (CW) Doppler radar with a 24 GHz operating frequency. Two different methods have been used to process the signals obtained from the measurements. While the first method is based on the Fast Fourier Transform (FFT), the second method uses the Multi-Resolution Analysis (MRA) method based on the Wavelet method. The results obtained by the first and second methods for respiration are 3.75% and 0% error rates, respectively. These values for heartbeat are 9.35% and 8.45%. These results show that radars can be used successfully for medical applications.
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.822187
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRreE1qRXdNQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2345
ISSN: 2147-9364
2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.822187-1383246.pdf871.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

14
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.