Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2230
Title: Konut Türü Binaların Deprem Risk Önceliklerinin Tespitinde Kullanılan Geometrik Parametrelerin Evrişimli Sinir Ağları İle Belirlenmesi Yöntemi
Authors: Arslan, Musa Hakan
Yavarıabdı, Amır
Doğan, Gamze
Ekici, Muhammet Yuşa
Aşık, Fatih Mehmet
Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Issue Date: 28-Dec-2021
Publisher: Türk Patent Enstitüsü
Description: Başvuru Yapıldı
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2230
Appears in Collections:Patent / Faydalı Model / Tasarım / Marka Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

262
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.