Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/222
Title: Social Media Usage, Self-Presentation, Narcissism, and Self-Esteem as Predictors of Instagram Addiction: An Intercultural Comparison
Other Titles: Instagram Bağımlılığının Belirleyicileri Olarak Sosyal Medya Kullanımı, Benlik Sunumu, Narsisizm ve Özsaygı: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma
Authors: Balcı, Şükrü
Karaman, Sinem Yeles
Issue Date: 2020
Abstract: Instagram is a social media tool that increases in the number and popularity of users. Providing information about events and people, entertainment and relaxation, maintaining relationships, personal presentation, interacting with different identities, making new friendships and making life easier in many respects from photography to video, from live broadcast to instant story sharing, the excessive, unnecessary use of Instagram causes addiction problems. This research is designed to compare Turkish and Malaysian college students’ Instagram addiction level; and, relationships between Instagram addiction level and their level of narcissism, self-esteem, self-presentation, usage patterns in terms of exhibiting the situation in two different cultures. Data were obtained from 403 participants by face-to-face questionnaire. As a result of the study, it was found that the level of Instagram addiction did not differ significantly according to the gender of the participants. Depending on the country in which they live, Instagram addiction levels vary significantly. Instagram addiction levels of Malaysian participants is higher than students in Turkey. The result that self-presentation and social media usage time is a positively significant predictor on Instagram addiction whereas self-esteem level is a negatively significant predictor stands out. The level of narcissism was not significant.
Instagram, kullanıcı sayısı ve popülerliği her geçen gün artan bir sosyal medya aracı olarak dikkat çekmektedir. Olaylar ve kişiler hakkında bilgi sağlama, eğlence ve rahatlama, ilişkileri sürdürme, kişisel sunum, farklı kimliklerle etkileşim kurma, yeni arkadaşlıklar edinme fotoğraftan videoya, canlı yayından anlık hikâye paylaşımına kadar birçok açıdan hayatı kolaylaştıran Instagram’ın, aşırı gereksiz kullanımı beraberinde bağımlılık sorununun yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu araştırma; iki farklı kültürden (Türkiye ve Malezya) üniversite öğrencilerinin Instagram bağımlılık düzeyini, Instagram bağımlılık düzeyi ile narsisizm, özsaygı, kişisel sunum ve kullanım örüntüleri arasındaki ilişkiler karşılaştırmalı olarak mercek altına almak amacıyla dizayn edilmiştir. Saha araştırması yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler, 403 katılımcıdan yüz yüze anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların cinsiyetine göre, Instagram bağımlılık düzeyinin anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Yaşadıkları ülkeye göre ise Instagram bağımlılık düzeyleri anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Malezyalı katılımcıların Instagram bağımlılık düzeyleri; Türkiye’deki öğrencilere göre daha yüksektir. Instagram Bağımlılığı üzerinde benlik sunumu ve sosyal medya kullanım süresinin pozitif; öz saygı düzeyinin ise negatif yönde anlamlı belirleyici olduğu dikkat çekmektedir. Narsisizm düzeyinin anlamlı belirleyici olmadığı bulgulanmıştır.
URI: https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.719895
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnNE1UUXpNdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/222
ISSN: 2667-5811
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
abdea32d-4403-41f3-b09e-9d3bd0d2f85d.pdf826.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

362
checked on Aug 15, 2022

Download(s)

50
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.