Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2184
Title: GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMADA DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Other Titles: Comparison of Deep Learning Models in Image Classification
Authors: Dağlı, İlker
Öztürk, Ali
Keywords: Derin öğrenme
Görüntü Sınıflandırma
ESA
CIFAR-10
SVHN
Parmaklar
Çiçekler
Ürün Kalitesi
Balıklar
Deep learning
Image Classification
CNN
CIFAR-10
SVHN
Fingers
Flowers
Product Quality
Fishes
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu çalışmada ESA (Evrişimsel Sinir Ağları), ResNet ve AİA (Ağ İçinde Ağ) yaklaşımları kullanılarak oluşturulan ve E-Model, R-Model, A-Model şeklinde adlandırılan derin öğrenme modellerinin farklı veri kümeleri üzerinde performansları karşılaştırılmıştır. CIFAR-10 veri kümesi için derin öğrenme modelleri sadece MİB (Merkezi İşlem Birimi) içeren bir makinede ve MİB ile GİB (Grafik İşlem Birimi) içeren bir makinede ayrı ayrı çalıştırılmıştır. Sadece MİB içeren makinede R-Model, A-Model ve E-Model için sırasıyla yaklaşık 415 saatlik, 129 saatlik ve 3.5 saatlik eğitim aşamaları sonucunda doğrulama veri seti üzerinde sırasıyla %82.76, %87.64 ve %83.47 doğruluk oranları elde edilmiştir. MİB ve GİB içeren makinede ise R-Model, A-Model ve E-Model için sırasıyla yaklaşık 4.45 saatlik, 2.20 saatlik ve 1.82 saatlik eğitim aşamaları sonucunda doğrulama veri seti üzerinde sırasıyla %82.61, %87.95 ve %82.43 doğruluk oranları elde edilmiştir. Diğer veri kümeleri için ise modeller MİB ve GİB içeren makinede çalıştırılarak deneysel sonuçlar elde edilmiştir. Oluşturulan derin öğrenme modellerinin yapıları, eğitim için kullanılan parametre değerleri, doğrulama verileri için elde edilen karmaşıklık matrisleri, doğruluk ve kayıp grafikleri ayrıntılı olarak verilmiştir.
In this study, various experiments have been performed via deep learning models based on CNN (Convolutional Neural Networks), ResNet (Residential Energy Services Network) and NIN (Network In Network) approaches and their performances on various datasets have been investigated. The deep learning models were named as E-Model, R-Model and A-Model, respectively. The deep learning models were trained with CIFAR-10 dataset on a machine having only CPU (Central Processing Unit) and a machine having both CPU and GPU (Graphical Processing Unit). On the machine having only CPU, the traning time of the R-Model, A-Model and E-Model were approximately 415 hours, 129 hours and 3.5 hours, respectively. The percentage correct values on the validation data set were %82.76, %87.64 ve %83.47, respectively. On the machine having both CPU and GPU, the traning time of the R-Model, A-Model and the E-Model were approximately 4.45 hours, 2.20 hours and 1.82 hours, respectively. The percentage correct values on the validation data set were %82.61, %87.95 ve %82.43, respectively. The experimental results for the other data sets were obtained by training the models on the machine having both CPU and GPU. The structures of the constructed deep learning models, the parameters used for the training, the obtained confusion matrices for the validation data, the accuracy and loss graphics are given in detail.
Description: DergiPark: 722976
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.722976
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/66048/722976
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1060055
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2184
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.722976-1060055.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

250
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

60
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.