Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2175
Title: Boron Removal from Industrial Wastewater with A PVA/ Amberlite IRA 743 Hybrid Membrane
Other Titles: PVA/ AMBERLİT IRA 743 HİBRİT MEMBRAN İLE ENDÜSTRİYEL ATIK SUDAN BOR GİDERİMİ
Authors: Özekmekçi, Mehtap
Ünlü, Derya
Çopur, Mehmet
Keywords: Boron
Industrial wastewater
PVA
Amberlite IRA 743
Pervaporation
Bor
Endüstriyel atık su
PVA
Amberlit IRA 743
Pervaporasyon
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In this study, the removal of boron from industrial wastewater was investigated by the pervaporation process. Pristine PVA and Amberlite IRA 743 doped PVA membranes have been prepared for this process. In the SEM analysis, while the dense and homogeneous structure was observed in pristine membranes, Amberlite IRA 743 distributions in doped membrane were seen clearly. The changes in the chemical bond structure of the membrane that is caused by the addition of Amberlite IRA 743 and cross-linking were determined by Fourier transform infrared (FTIR). While the affinity of the membranes on water was determined by the swelling test, the surface hydrophilicity was investigated by contact angle measurements. The effects of temperature and Amberlite IRA 743 amount were investigated on separation performance. While the increase in temperature increased the water flux, it did not have a significant effect on boron removal. While the water flux decreased, the boron removal increased with the increase of Amberlite IRA 743 amount. It has been determined that PVA Amberlite IRA 743 membranes show high separation performance in boron removal from industrial wastewater and more than 99% boron is removed.
Bu çalışmada, pervaporasyon prosesi ile endüstriyel atık sudan borun uzaklaştırılması incelenmiştir. Bu işlem için Saf PVA ve Amberlit IRA 743 katkılı PVA membranlar hazırlanmıştır. SEM analizinde, saf membranlarda yoğun ve homojen bir yapı gözlenirken, katkılı membranda Amberlit IRA 743 dağılımı açıkça görülmektedir. Amberlit IRA743 ilavesinin ve çapraz bağlanmanın membranın kimyasal bağ yapısında meydana getirdiği değişimler Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi ile belirlenmiştir. Membranların suya karşı ilgisi şişme testi ile belirlenirken, yüzey hidrofilikliği temas açısı ölçümleriyle araştırılmıştır. Sıcaklığın ve Amberlit IRA 743 yükleme oranının membranın ayırma performansına etkisi incelenmiştir. Sıcaklığın artması suyun akısını artırırken bor giderimine önemli bir etkisi olmamıştır. Amberlit IRA 743 miktarının artması ile suyun akısı azalırken bor giderimi artmıştır. PVA/Amberlit IRA 743 membranların endüstriyel atık sulardan bor gideriminde yüksek ayırma performansı gösterdiği ve %99’dan daha fazla oranda bor giderildiği tespit edilmiştir.
Description: DergiPark: 957034
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.957034
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/66048/957034
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1841484
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2175
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.957034-1841484.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Sep 18, 2023

Download(s)

50
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.