Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2173
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŞimşir, Ercan-
dc.contributor.authorYavuz, İbrahim-
dc.contributor.authorErik, Mustafa Çağdaş-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:58:17Z-
dc.date.available2022-02-26T20:58:17Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.932489-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/66048/932489-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1750130-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2173-
dc.descriptionDergiPark: 932489en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractToday, developments in the automotive field have brought vehicle safety to the fore with the increase in the number of vehicles. The automotive sector focuses on the development of cars with high safety levels, low fuel consumption and low cost production methods. In order to realize these situations, the appropriate design will be created by the use of materials that are lightweight and have good impact absorption. The use of polymer materials in the vehicle is widely used in the front bumper of the vehicle, as in every region. In this study, the impact absorption rates of the polymer materials used in two different front bumpers were investigated. Samples from the front bumpers belonging to the vehicles in accordance with the ASTM-D-7136 standard were tested and their data were evaluated. Vehicle front bumper tests were conducted at speeds of 3 m / sec, 5 m / sec and 10 m / sec. Energy-strain, stress-displacement and velocity-time graphs were created with the data obtained. In the tests, it was seen that the front bumper material of the H vehicle has better impact absorption ability at different speeds than the front bumper material of the F vehicle.In this study, the impact absorption rates of the polymer materials used in two different front bumpers were investigated. Samples from the front bumpers belonging to the vehicles in accordance with the ASTM-D-7136 standard were tested and their data were evaluated. Vehicle front bumper tests were conducted at speeds of 3 m / sec, 5 m / sec and 10 m / sec. Energy-strain, stress-displacement and velocity-time graphs were created with the data obtained. In the tests, it was seen that the front bumper material of the H vehicle has better impact absorption ability at different speeds than the front bumper material of the F vehicle.en_US
dc.description.abstractGünümüzde otomotiv alanındaki gelişmeler, taşıt sayısının artışı ile birlikte taşıt güvenliğini ön plana çıkarmıştır. Otomotiv sektörü daha çok yüksek güvenlik düzeylerine sahip, yakıtı az tüketen otomobillerin geliştirilmesi ve maliyeti düşük üretim yöntemlerine odaklanmaktadır. Bu durumların gerçekleştirilebilmesi için uygun tasarım, hafif ve darbe sönümleme özelliği iyi olan malzemelerin kullanımı ile oluşturulacaktır. Taşıtta polimer malzemelerin kullanımı her bölgede olduğu gibi araç ön tamponunda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada iki farklı aracın ön tamponlarında kullanılan polimer malzemelerin farklı hızlardaki darbe absorbeleri araştırılmıştır. Araçlara ait ön tampon malzemeleri ASTM-D-7136 standardına uygun test edilmiş ve verileri değerlendirilmiştir. Araç ön tampon darbe testleri 3 m/sn, 5 m/sn ve 10 m/sn hızlarda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ile absorbe edilen enerji-uzama, gerilme-yer değiştirme ve hız-zaman grafikleri oluşturulmuştur. Yapılan testler sonucunda; H aracına ait ön tampon malzemesinin farklı hızlardaki darbe sönümleme kabiliyetinin F aracına ait ön tampon malzemesinden daha iyi olduğu görülmüştür.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFront bumperen_US
dc.subjectpolymer materialen_US
dc.subjectimpact testen_US
dc.subjectenergy absorptionen_US
dc.subjectÖn tamponen_US
dc.subjectpolimer malzemeen_US
dc.subjectdarbe testen_US
dc.subjectenerji absorbeen_US
dc.titleComparison of Energies Absorbed at Different Speeds of Polymer Materials Used in Vehicle Bumpersen_US
dc.title.alternativeTAŞIT TAMPONLARINDA KULLANILAN POLİMER MALZEMELERİN FARKLI HIZLARDA ABSORBE EDİLEN ENERJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.932489-
dc.departmentKTÜNen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage932en_US
dc.identifier.endpage942en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.932489-1750130.pdf723.37 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

64
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.