Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2152
Title: A Spreadsheet Based Decision Support System for Course Timetabling
Other Titles: DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ELEKTRONİK TABLO TABANLI KARAR DESTEK SİSTEMİ
Authors: Geçici, Ebru
Güler, Mehmet Güray
Keywords: Course scheduling problem
decision support system
mixed integer programming
Ders çizelgeleme problemi
karar destek sistemi
karma tam sayılı programlama
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In this study, the course scheduling problem (CSP) of an engineering department is addressed. It has been very difficult to prepare the course schedules of the department due to a radical curriculum change, increasing number of students and programs, decreasing number of faculty members, and request of the students in recent years to have lecture-free days to attend long-term internships. A mixed-integer programming (MIP) model is proposed to schedule nine different programs in the department and a decision support system (DSS) that solves this model using an open source solver is developed. The DSS, which does not require any technical knowledge (coding and optimization), is able to generate schedules that address the requests of faculty members and leaves two lecture-free days for the students for long-term internships, in a short time.
Bu çalışmada bir mühendislik bölümünün ders çizelgeleme problemi (DÇP) ele alınmıştır.Gerçekleşen köklü müfredat değişikliği, giderek artan öğrenci ve program sayısına karşın azalan öğretim elemanı sayısı ve son yıllarda öğrencilerin uzun dönemli staj için günlerini boşaltma istekleri nedeniyle bölümün ders çizelgelerini hazırlamak oldukça zorlaşmıştır. Bu problemi çözebilmek için bölüme ait dokuz adet programın derslerini çizelgeleyen bir karma tam sayılı programlama (KTP) modeli kurulmuş ve bu modeli açık kaynak kodlu çözücü kullanarak çözen bir karar destek sistemi (KDS) geliştirilmiştir.Herhangi bir teknik bilgi (kodlama ve optimizasyon gibi) gerektirmeyen bu KDS sayesinde öğretim elemanlarının isteklerini karşılayan, öğrencilerin iki günlerini boş bırakarak uzun dönemli staj imkanı sağlayan ders programları kısa sürede elde edilebilmektedir.
Description: DergiPark: 842830
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.842830
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/64647/842830
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1455385
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2152
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.842830-1455385.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

52
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.