Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2148
Title: ENDÜSTRİYEL BİYOLOJİK FERMANTASYON İŞLEMİ İÇİN DENGE OPTİMİZASYON ALGORİTMASIYLA KONTROLÖR TASARIMI
Other Titles: Controller Design with Equilibrium Optimization Algorithm for an industrial biological fermentation process
Authors: Ateş, Abdullah
Keywords: denge optimizasyon
biyolojik fermentasyon
PID
kontrolör
Equilibrium optimizer
biological fermentation
PID
controller
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu çalışmada yeni bir meta sezgisel optimizasyon yöntemi olan Denge Optimizasyon (DO) algoritması ile aşı üretiminde gerçekleştirilen biyolojik fermantasyon işleminde kullanılan karıştırıcı modelleri için PID kontrolörler tasarlanmıştır. Öncelikle Denge Optimizasyon algoritması PID kontrolör parametrelerini optimize edebilecek kabiliyete ulaştırılmıştır. Daha sonra algoritmanın çalışma performansına etki eden parametrelerde çalışma esnasında deneysel olarak ayarlanmıştır. Özellikle literatürde daha önceden karıştırıcı modelleri için analitik yöntemlerle tasarlanmış olan PID kontrolör yerine performansı daha iyi olan Denge Optimizasyon algoritmasıyla tasarlanmış PID kontrolörlerin kapalı çevrim sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu sayede yeni bir algoritma olan denge optimizasyon algoritmasının gerçek mühendislik problemlerinde de kullanılabileceği ve analitik yöntemlere karşın daha iyi kontrol performansına sahip PID kontrolörler türetilebileceği gösterilmektedir.
In this study, PID controllers are designed for the mixer mathematical models for biological fermentation process in vaccine production with the Equilibrium Optimization (EO) algorithm, which is a new meta-heuristic optimization method. Firstly, Equilibrium Optimization algorithm has been provided with the ability to optimize PID controller parameters. Then, the parameters affecting the working performance of the algorithm were found experimentally during the study. In the literature, the closed loop results of PID controllers designed with the Equilibrium Optimization algorithm, which was previously designed with analytical methods for mixer system, have been presented comparatively. Thus, it is shown that the Equilibrium Optimization algorithm, which is a new algorithm, can also be used in real engineering problems and PID controllers with better control performance can be derived despite analytical methods.
Description: DergiPark: 738684
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.738684
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/60526/738684
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1107678
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2148
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.738684-1107678.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

18
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.