Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2147
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYılmaz, Nazire Deniz-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:58:15Z-
dc.date.available2022-02-26T20:58:15Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.745063-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/60526/745063-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1125606-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2147-
dc.descriptionDergiPark: 745063en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractCep telefonları ve giyilebilir elektronik aygıtların fonksiyonlarını kesintisiz biçimde yerine getirebilmeleri için gereksinim duyulan enerjinin üretimi ve depolanması, hafif ve esnek elemanlarla sağlanmalıdır. Konvansiyonel piller; gerekli pratiklik, esneklik, konfor ve hafifliği sağlama konusunda yetersizlik kalmaktadır. Bu durum, enerji hasatçılarına yönelen ilginin artmasına neden olmuştur. Enerji hasatçıları, çevresel enerjileri elektrik enerjisine dönüştürürler. Enerji hasatçıları, yalnızca pratiklik sağlamaz aynı zamanda çevre dostu enerji üretimi gerçekleştirir. Enerji hasatçıları, faydalanılan enerji kaynağına ve elektrik enerjisine dönüştürme prensibine göre fotovoltaik, termoelektrik, elektromanyetik, piezoelektrik ve triboelektrik gibi sınıflara ayrılabilir. Triboelektrik enerji hasatçıları sürtünme sırasında oluşan statik elektriği kullanılabilir enerjiye dönüştürür. Triboelektrik enerji hasatçıları ile; dikey temas ayrılma, düzlem içi kaydırma, tek elektrotlu, serbest triboelektik tabaka modları gibi farklı çalışma modlarında enerji elde edebilir. İlk defa 2012 yılında geliştirilen, ardından yoğun biçimde araştırma çalışmalarına konu olan triboelektrik enerji hasatçılar; yüksek güç çıkışları, nanoteknoloji ile uyumları, geniş malzeme ve tasarım seçenekleri, küçük boyutları, hafif ve esnek yapıları, düşük maliyetleri ve giyilebilir aygıtlara eklenebilmeleri ile geleceğin enerji teknolojisi olmaya adaydır.en_US
dc.description.abstractLight-weight and flexible components are needed for energy generation and storage in order for cell phones and wearable electronics to carry out their functions uninterruptedly. Conventional batteries are insufficient in terms of practicability, flexibility, comfort and light weight. This situation causes energy harvesters to attract more interest. Energy harvesters collect energy present in the environment and transfer it into electrical energy which can be used by wearables and other electronics.Harvesting environmental energy not only provides ease of use, but it also generates environmentally- friendly energy. According to the energy source and conversion principle; energy harvesters can be classified in groups such as photovoltaic, thermoelectric, electromagnetic, piezoelectric, and triboelectric energy harvesters. Triboelectric energy harvesters convert static electricity induced by friction, into usable energy. With triboelectric energy harvesters, energy can be generated using vertical contact separation, in- plane sliding, single electrode and free-standing triboelectric layer modes. Triboelectric energy harvesters were developed for the first time in 2012, and then have been the subject of intense research studies. With their high power output, compliance with nanotechnology, broad material and design choices, small dimensions, light and flexible structure, low cost and adaptability to wearable systems, triboelectric energy harvesters show promise to be the energy technology of the future.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEnerji hasadıen_US
dc.subjectGiyilebilir aygıtlaren_US
dc.subjectNanojeneratörleren_US
dc.subjectTriboelektrik nanojeneratörleren_US
dc.subjectEnergy harvestingen_US
dc.subjectNanogeneratorsen_US
dc.subjectTriboelectric nanogeneratorsen_US
dc.subjectWearablesen_US
dc.titleTRİBOELEKTRİK NANOJENERATÖRLER İLE ENERJİ HASADI: TEORİK KÖKEN, ÇALIŞMA PRENSİBİ VE ÇALIŞMA MODLARIen_US
dc.title.alternativeEnergy Harvesting with Triboelectric Nanogenerators: Theoretical Roots, Working Principles and Working Modesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.745063-
dc.departmentKTÜNen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage232en_US
dc.identifier.endpage249en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.745063-1125606.pdf841.94 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

204
checked on May 22, 2023

Download(s)

22
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.