Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2140
Title: YÜKSEK FIRIN CÜRUFU KATKILI SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ
Other Titles: The Properties of Roller Compacted Concretes Incorporating Blast Furnace Slag
Authors: Kılıç, İsmail
Gök, Saadet Gökçe
Keywords: Fiziksel özellikler
Mekanik özellikler
Yüksek fırın cürufu
Puzolan
Sıkıştırılabilme yüzdesi
Silindirle sıkıştırılmış beton
Physical properties
Mechanical properties
Blast furnace slag
Pozzolan
Compactibility percentage
Roller compacted concrete
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu çalışmada, öğütülmüş yüksek fırın cürufu ikamesinin silindirle sıkıştırılmış betonun fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Deneysel çalışmada, Portland çimentosunun yerine ağırlıkça %10, %20 ve %30 oranlarında öğütülmüş yüksek fırın cürufu kullanılarak silindirle sıkıştırılmış beton üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen silindirle sıkıştırılmış beton numunelerinin sıkıştırılabilme yüzdesi, birim hacim ağırlık, ultrases geçiş hızı, dinamik elastisite modülü, su emme, 3 ve 28 günlük beton basınç dayanımı değerleri tespit edilmiştir. Silindirle sıkıştırılmış betonlarda yüksek fırın cürufu kullanımıyla işlenebilirlik olumlu etkilenmiş, sıkıştırılabilme yüzdeleri artmıştır. Yüksek fırın cürufu ikamesi 3 günlük beton basınç dayanımlarında azalmaya neden olurken 28 günlük beton basınç dayanımlarında artış sağlamıştır.
In this study, it was aimed to investigate the effect of ground blast furnace slag replacement on the physical and mechanical properties of roller compacted concretes. In the experimental study, roller compacted concretes were produced by using ground blast furnace slag as 10%, 20% and 30% of the weight of portland cement. The percentage of compactibility, unit weight, ultrasonic pulse velocity, dynamic modulus of elasticity, water absorption, and concrete compressive strength at the ages of 3 and 28 days were determined. With the use of blast furnace slag in roller compacted concretes, workability of concrete was positively affected and the percentages of compactibility increased. The replacement of blast furnace slag caused a decrease in 3-d concrete compressive strength, while it increased the 28-d concrete compressive strength.
Description: DergiPark: 1000967
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.1000967
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/66048/1000967
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1995455
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2140
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1000967-1995455.pdf743.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

24
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.