Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2133
Title: Concept Design Of an Aluminum One-Piece Driveshaft for Pick-up Truck Applications
Other Titles: PICK-UP HAFİF KAMYON UYGULAMALARI İÇİN TEK PARÇALI ALÜMİNYUM KARDAN MİLİ KONSEPT TASARIMI
Authors: Kasaba, Muzaffer
Işık, Efe
Tarakçi, Sedat
Keywords: Driveshafts
Aluminum
Strength Calculations
Critical Speed
Natural Frequency
Kardan mili
alüminyum
Dayanım Hesapları
Kritik Hız
Doğal Frekans
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Driveshafts are the driveline elements that transfers torque and rotational motion which is received from the engine to the rear axles. In order to meet the high torque handling requirements, driveshaft components are usually made up of steel. Weight reduction in steel parts can often be limited due to the boundary conditions of geometries. For this reason, applications developed with low density parts such as aluminum gain importance. Within the scope of this study, engineering calculations for aluminum cardan shaft for pick-up style light commercial vehicle applications were performed and the calculations were verified with finite element analysis. As a result of the corrections, deviation of 1% for strength calculations and 8% for natural frequency calculations was calculated between the two methods, and it was determined that the deviation values were acceptable. The yield limits and safety coefficients of the aluminum material used were calculated for the unit parts with the results obtained with finite elements. It has been determined that the safety coefficients obtained are suitable for driveshafts.
Kardan milleri, motordan aldığı torku ve dönme hareketini arka akslara ileten bir aktarma organı elemanıdır. Yüksek tork taşıma gerekliliklerini karşılamak amacıyla, hafif ticari araç uygulamalarında kullanılan kardan milleri çelik malzeme kullanılarak üretilmektedir. Çelik malzeme kullanılarak üretilmiş kardan mili ve parçalarında ağırlık azaltma, geometrilerin sınır koşulları nedeniyle çoğu zaman kısıtlı olabilir. Bu nedenle alüminyum gibi düşük yoğunluklu malzemeler kullanılarak geliştirilen uygulamalar önem kazanmaktadır. Bu çalışma kapsamında pick-up tarzı hafif ticari araç uygulamalarında kullanılmak üzere alüminyum kardan mili için mühendislik hesapları gerçekleştirilmiş ve sonlu elemanlar analizleri ile hesaplar doğrulanmıştır. Doğrulmalar sonucunda iki yöntem arasında dayanım hesaplarında %1, doğal frekans hesaplarına %8 sapma hesaplanmıştır ve sapma değerlerinin kabul edilebilir olduğu belirlenmiştir. Birim parçaların, için sonlu elemanlar ile elde edilen sonuçlar kullanılan alüminyum malzemenin akma limitleri ile güvenlik katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen güvenlik katsayıları kardan milleri için uygun olduğu tespit edilmiştir.
Description: DergiPark: 724494
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.724494
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/60526/724494
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1064135
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2133
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.724494-1064135.pdf809.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

38
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.