Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2131
Title: Zaman Gecikmesi Uygulanarak Su Seviyesi Kontrolü İçin PID Kontrolör ve Bulanık Mantık Kontrolörünün Performans Karşılaştırması
Other Titles: PERFORMANCE COMPARISON OF PID CONTROLLER AND FUZZY LOGIC CONTROLLER FOR WATER LEVEL CONTROL WITH APPLYING TIME DELAY
Authors: Alhaj Omar, Fuad
Keywords: Gömülü kontrol sistemi
PID kontrolörü
FL kontrolörü
Dağıtılmış zaman gecikmesi
Ayrık zaman gecikmesi.
Embedded control system
PID controller
FL controller
Distributed time delay
Discrete-time delay
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Sıvı seviye kontrolü, çoğu endüstriyel tesiste sıklıkla bulunan bir sistemdir. Genellikle gömülü kontrol sistemleri kullanılır, çünkü bu sistemler kontrol mühendisliğinde giderek daha önemli bir rol oynar. Zaman gecikmesi, kontrol sistemlerinin performansını etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Bu çalışma, MATLAB/Simulink ortamında orantılı integral türev (PID) denetleyicisi ve Bulanık Mantık (FL) denetleyicisi kullanarak bir su seviyesi kontrol sistemi tasarlamayı ve ardından zaman gecikmesinin performanslarına etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. İki kontrol sistemi, zaman gecikmesi uygulanarak ve uygulanmadan performans açısından test edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu çalışma, kontrol sisteminin çıkışına iki tür gecikmenin (dağıtılmış zaman gecikmesi ve ayrık zaman gecikmesi) uygulanmasını vurgular ve sonuçları tartışır. Sonuçlar, FL kontrolörünün kararlılık ve performans açısından PID kontrolörden daha iyi olduğunu göstermiştir. Her iki kontrolörün yükselme süresi hemen hemen aynı olmasına rağmen, FL kontrolör aşım ve yerleşme süresi açısından daha yüksek performans göstermiştir. PID kontrolörü için aşım %9,33 iken, FL kontrolörü kullanılırken görülmüyordu. Ayrıca, PID kontrolörünün yerleşme süresi 10 saniye iken, FL kontrolörünün stabilizasyonu sağlaması sadece 8,6 saniye sürmüştür. Sonuç olarak, FL kontrolörü, PID kontrolörleri kullanılırken ortaya çıkan aşma sorununu ortadan kaldırma ve daha hızlı stabilize etme yeteneğini göstermiştir.
Liquid level control is a system often found in most industrial facilities. Usually, embedded control systems are used, as these systems play an increasingly important role in control engineering. Time delay is one of the most important parameters which affects the control systems performance. This study aims to design a water level control system in MATLAB/ Simulink environment using the proportional integral derivative (PID) controller and Fuzzy Logic (FL) controller and then to investigate the effect of the time delay on their performance. The two control systems were tested and compared in terms of performance, with and without applying a time delay. The study highlights the application of two types of delays (distributed time delay and discrete-time delay) to the output of the built-in control system and discusses the results. The results showed that the FL controller is better than the PID controller in terms of stability and performance. Although the rise time of both controllers was almost the same, the FL controller showed higher performance in terms of overshoot and settling time. While the overshoot for the PID controller was 9.33 %, it did not appear when using the FL controller. Moreover, the settling time of the PID controller was 10 seconds, while the FL controller took only 8.6 seconds to achieve stabilization. As a result, the FL controller has demonstrated the ability to eliminate the overshoot problem that appears when using PID controllers and stabilize faster.
Description: DergiPark: 976918
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.976918
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/66048/976918
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1901583
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2131
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.976918-1901583.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

82
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.