Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2125
Title: Classification of Pneumonia Using Pre-Trained Deep Networks with Chest X-Ray Images
Other Titles: ÖNCEDEN EĞİTİLMİŞ DERİN AĞLAR İLE GÖĞÜS RÖNTGENİ GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK PNÖMONİ SINIFLANDIRILMASI
Authors: Er, Mehmet Bilal
Keywords: Pneumonia
Convolutional Neural Networks
AlexNet
ResNet
VGG16
Pnömoni
Evrişimsel sinir ağlar
AlexNet
ResNet
VGG16
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Pneumonia is a lung infection that can be caused by bacteria, viruses, or fungi. The infection causes the lungs to become inflamed and filled with fluid or pus. It can be a serious and life-threatening disease. Many people die every year due to pneumonia worldwide. Early detection and treatment of pneumonia can significantly reduce mortality. For this reason, this research is to propose a method based on pre-trained deep network models using x-ray images to detect pneumonia. Various pre-trained Convolutional Neural Networks were used as feature extractors to classify chest x-ray images into two classes without pneumonia and pneumonia. AlexNet, VGG16, ResNet (ResNet18, ResNet50, ResNet101) models are preferred as pre-trained deep network models. The hybrid feature vector is obtained by combining the features obtained from these models. As the classifier, Support Vector Machines (SVM) and Softmax in the last layer of deep networks are used. Experiments are carried out on the data set commonly used in the literature. The highest classification success is obtained from the hybrid feature vector as 98.32%.
Pnömoni, bakterilerin, virüslerin veya mantarların neden olabileceği bir akciğer enfeksiyonudur.Enfeksiyon, akciğerlerin hava keselerinin iltihaplanmasına ve sıvı veya irin ile dolmasına neden olur.Ciddi ve hayatı tehdit eden bir hastalık olabilir. Dünya genelinde her yıl pnömoni nedeniyle çok sayıda kişi ölmektedir. Pnömoninin erken tespiti ve tedavisi, ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltabilmektedir.Bu nedenle, bu araştırmada pnömoniyi tespit etmek için röntgen görüntüleri kullanarak önceden eğitilmiş derin öğrenme modellerine dayanan yöntem önerilmektir. Göğüs röntgen görüntülerini pnömoni ve pnömoni olmayan iki sınıfta sınıflandırmak için çeşitli önceden eğitilmiş Evrişimsel Sinir Ağları özellik çıkarıcı olarak kullanılmıştır. Önceden eğitilmiş derin öğrenme modelleri olarak AlexNet, VGG16, ResNet (ResNet18, ResNet50, ResNet101) modelleri tercih edilmiştir. Bu modellerden elde edilen özellikler birleştirilerek hibrit özellik vektörü elde edilmiştir. Sınıflandırıcı olarak Destek Vektör Makineleri (DVM) ve derin öğrenme modellerinin son katmanında bulunan Softmax kullanılmıştır. Deneyler literatürde yaygın kullanılan veri seti üzerinde yapılmıştır. En yüksek sınıflandırma başarısı %98,32 olarak hibrit özellik vektöründen elde edilmiştir.
Description: DergiPark: 794505
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.794505
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/60526/794505
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1288764
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2125
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.794505-1288764.pdf961.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

156
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

88
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.