Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2115
Title: EFFECTS OF IGNITION ADVANCE ON COMBUSTION, FUEL CONSUMPTION AND EMISSION AT 13B WANKEL ENGINE
Other Titles: Bir Wankel Motorunda Farklı Ateşleme Avanslarının Performans ve Emisyonlar Üzerinde Etkisi
Authors: Cihan, Ömer
Kutlar, Osman Akın
Demirci, Abdurrahman
Doğan, Hüseyin Emre
Keywords: Ignition advance
Exhaust emissions
Break specific fuel consumption
Combustion
Wankel engine
Ateşleme avansı
Egzoz emisyonları
Özgül yakıt tüketimi
Wankel motor
Yanma
Wankel motor
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In this study, the optimum advances for parameters such as specific fuelconsumption, emissions were investigated in ignition advances below 100 EA and above 100 EA.Cylinder pressure was measured for calculating the heat release rate. 13B MSP (Multi Side Port)single rotor and port fuel injection Wankel engine was used in the experiments. In this context,single rotor Wankel test engine was operated at 2000, 3000 and 4000 rpm engine speed, part loadsand ? = 1 condition. The optimum ignition advance is based on the value at which the maximumtorque is obtained. Thus, the effect of ignition advance was investigated on Wankel engine. As aresult, it is observed that ignition advance has a significant effect on emissions, in-cylinder pressureand fuel consumption in Wankel engine.
Bu çalışmada, optimum avans, 10 derece EMA altı ve 10 derece EMA üstü avanslarda özgülyakıt tüketimi, emisyonlar, silindir içi basınç ve ısı salımı oranları gibi parametreler incelenmiştir.Motor olarak deneyde 13B-MSP tek rotorlu ve manifolda püskürtmeli bir Wankel motorkullanılmıştır. Bu kapsamda, tek rotorlu Wankel deney motoru 2000, 3000 ve 4000 dev/dak motorhızında, kısmi yüklerde ve ?=1 koşulunda çalıştırılmıştır. Optimum ateşleme avansı maksimummomentin elde edildiği değer baz alınmıştır. Böylece, ateşleme avansının Wankel motordaki etkisiincelenmiştir. Sonuç olarak ateşleme avansının Wankel motorda emisyonlar, silindir içi basınç veyakıt tüketimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir.
Description: DergiPark: 630793
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.630793
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/630793
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1133730
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2115
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.630793-1133730.pdf739.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

14
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.