Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2097
Title: Comparison of Derating in Transformerunder Non-Linear Load and Imbalanced Supply Voltage Based on Tsfem
Other Titles: ZASEY’E DAYALI HARMONİKLİ YÜK VE DENGESİZ BESLEME GERİLİMİ ALTINDA TRANSFORMATÖRÜN İNDİRGENMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: Najafi, Atabak
Keywords: derating
TSFEM
harmonic load
unbalanced voltage
İndirgeme
ZASEY
harmonik yük
dengesiz gerilim
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Distribution transformers which are widely used in industry and distribution centers are themost affected by voltage imbalance and harmonic loads. These situations have a negative impact onefficiency , core loss and winding loss of distribution transformers, In this article, derating as well as lossesincrease of transformer under non-linear loads and imbalanced supply voltage conditions are examined .harmonic loss factor (HFL) and K-factor have been used to perform the transformer derating. In this study,3D time-step finite element method(TSFEM) used to observe the magnetic flux density formed in thewindings and core of the distribution transformer. According to the results obtained, it is seen that theIEEE standard is insufficient for the derating of the transformer under high harmonic current (THDI) andunbalanced conditions and Time Stepping Finite Element Method is a more suitable method.
Endüstri ve dağıtım merkezlerinde yaygın olarak kullanılan dağıtım trafoları, gerilimdengesizliğinden ve harmonik yüklerden en fazla etkilenen elektrik makinalarıdır. Bu durumlar dağıtımtrafoların verimini, nüve kaybı ve bakır kaybı gibi parametreleri üzerinde olumsuz etkisi vardır. Bumakalede, harmonikli yükler ve dengesiz besleme gerilimi koşulları altında Dağıtım Trafosununİndirgenmesi ve kayıplardaki artış incelenmiştir. Transformatörün indirgemesini gerçekleştirmek için kfaktörüve harmonik kayıp faktörü (HFL) kullanılmıştır. Bu çalışmada dağıtım transformatörününsargılarında ve çekirdeğinde oluşan manyetik akı yoğunluğunu gözlemlemek için üç boyutlu zamanadımlı sonlu elemanlar yönteminden (ZASEY) faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre IEEEstandardının yüksek harmonikli akım (THDI) ve dengesiz koşulları altında transformatörün indirgenmesiiçin yetersiz, ZASEY’nin ise daha uygun doğru bir yöntem olduğu görülmüştür.
Description: DergiPark: 576552
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.576552
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/576552
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1133752
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2097
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.576552-1133752.pdf795.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

22
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.