Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2089
Title: Examination of The Relationship Between Activation Time and Electrical Resistance in Electrical Tank Primers
Other Titles: ELEKTRİKLİ TANK KAPSÜLLERİNDE AKTİVASYON ZAMANI VE ELEKTRİKSEL DİRENÇ DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Authors: Dündar, Mustafa
Özkan, Davut
Şahin, Aysun
Öncel, Ihsan Çağatay
Gülen, Jale
Keywords: action time
electrical resistance
conductive wire
capsule
tank
ammuniation
Aksiyon zamanı
elektriksel direnç
iletken tel
kapsül
tank
mühimmat
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Primers are cups which generally include pimer explosive and are the first step of explosive trains. Despite their different type and desing, they can be classified as “electrical” and “percussion” functionally (Yıldırım, 2013). Electrical primers are activated by electric current and include primer explosive which is affected by electric current and conducting wire which cunducts the current to the primer explosive (Matyas ve Pachman, 2013).In this study, the effects of the resistance wires used in the design of the tank ammunition primers on the activation time of the primers were examined. The primers are designed in different configurations and subjected to function time tests and it has been tried to show how different designs affect time.
Kapsüller, genellikle primer patlayıcı içerikli, mühimmat sisteminin ateşleme serisinin ilk elemanlarıdır. Farklı tip ve tasarımda olmalarına rağmen fonksiyonel olarak “elektrikli” ve “darbeli” olarak iki grupta sınıflandırılabilir (Yıldırım, 2013). Elektrikli kapsüller, silah sistemi tarafından uygulanan elektrik akımı ile aktive olurlar ve bu akıma karşı hassas bir primer patlayıcı ve akımı patlayıcıya iletebilecek, patlayıcı ile temas halinde bulunan bir iletken telden oluşurlar (Matyas ve Pachman, 2013).Bu çalışmada tank mühimmatı kapsüllerinin tasarımı sırasında kullanılan direnç tellerinin kapsüllerin aktivasyon zamanı üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Kapsüller farklı biçimlerde tasarlanmış ve bu tasarımların zaman üzerindeki etkilerini belirlemek için fonksiyon testine tabi tutulmuşlardır.
Description: DergiPark: 626565
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.626565
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/57976/626565
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/819058
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2089
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.626565-819058.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

10
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.