Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2080
Title: HARİCİ UYGULANAN MANYETİK ALANIN MİLİMETRE DALGA/TERAHERTZ DEDEKTÖRÜ OLARAK KULLANILAN PARILTILI DEŞARJ LAMBALARINDAKİ PLAZMA IŞIMA OPTİK SPEKTRUMUNA OLAN ETKİSİNİN DENEYSEL GÖSTERİMİ
Other Titles: Experimental Demonstration of the Effect of the Externally Applied Magnetic Field on the Plasma Optical Radiation Spectrum of the Glow Discharge Lamps which are used as milimeter wave/Terahertz dedectors
Authors: Şahin, Asaf Behzat
Keywords: terahertz
plazma
milimetre dalga
manyetik alan
terahertz
plasma
milimeter wave
magnetic field
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu çalışmada, Parıltılı deşarj lambaları (GDD) içindeki plazma bölgesinde meydana gelen optikışımada meydana gelen, milimetre dalga radyasyon ve harici elektromanyetik alana bağlı değişimlergözlemlenmiş ve ölçülmüştür. Milimetre dalganın (MD) tek başına uygulandığı zaman optik ışımadagörülen etkinin göreceli olarak %3 civarı olduğu görülmektedir. Elektromanyetik alanın (EM) etkisi ileışınımda %5’lik bir artış oluşmaktadır. 600 Gauss şiddetinde bir manyetik alanın uygulanması, plazmabölgesi optik ışımasının milimetre dalga radyasyona karşı hassasiyetini 0.4 dB kadar arttırmıştır. Dahayüksek manyetik alan değerlerinin denenmesi planlanmıştır.
In this study, the optical emission from a Glow Discharge Device (GDD) lamp plasma thatis affected by both magnetic and milimeter wave electric field is observed and recorded. Milimeter waveradiation has increased the optical emission by %3. Electromagnetic field has also increased the emissionby %5. A magnetic field of 600 Gauss has increased the optical emission sensitivity to milimeter wave by0.4 dB. In the future, higher magnetic field values will be studied.
Description: DergiPark: 572868
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.572868
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/572868
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1131097
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2080
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.572868-1131097.pdf783.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

20
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.