Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2049
Title: METALİK MALZEMELERİN YÜKSEK HIZLARDAKİ EROZYON DAVRANIŞININ DENEYSEL İNCELENMESİ
Other Titles: Experimentally Investigation of Solid Particle Erosion of Metallic Materials at High Speed
Authors: Budur, Ali İhsan
Gedikli, Hasan
Keywords: Katı parçacık erozyonu
Yüksek hız
Ti-6Al-4V
SS 304
AA6061
Solid particle erosion
High speed
Ti-6Al-4V
SS304
AA6061
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu çalışmada, havacılık sektöründe yaygın olarakkullanılan AA6061,  Ti-6Al-4V alaşımlarıile SS304 paslanmaz çeliğinin yüksek hızlardaki erozyon davranışları deneyselolarak incelenmiştir. Erozyon deneylerinin bir kısmı 90° sabit çarpma açısıiçin 100, 127, 170, 210, 250 m/s çarpma hızlarında gerçekleştirilmişken diğerkısmı 100 m/s sabit çarpma hızı için farklı çarpma açılarında (20, 30, 45, 60,90°) gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda numunelerdeki kütlesel erozyonoranları; zamana, hıza ve açıya göre elde edilmiştir. İlave olarakmalzemelerdeki hacimsel erozyon oranları hesaplanmış ve malzemelerde oluşankrater derinlikleri ölçülmüştür. Çalışmalar neticesinde en iyi erozyonperformansı kütlesel kayıplar bakımından AA6061 alaşımında ve en kötü erozyonperformansı SS304 paslanmaz çeliğinde görülmüştür. Hacimsel erozyon performansıise en kötü AA6061 alaşımında belirlenmiş ve bu sonuç optik profilometre cihazıile yapılan ölçümlerde de desteklenmiştir. 
In this study, the erosion behaviors of AA6061,Ti-6Al-4V alloys and SS304 stainless steel, which are used commonly in theaviation industry, have been experimentally investigated at high speeds. A partof the erosion experiments were carried out at impact velocities of 100, 127,170, 210, 250 m/s at a constant impact angle of 90°, the others carried out atdifferent impact angles (20, 30, 45, 60, 90°) at a constant velocity of 100m/s. As a result of the experiments, the mass erosion rates in the samples weremeasured and obtained the changes to time, velocity and angle. Also, thevolumetric erosion rates in materials were calculated and the crater depths inthe materials were measured. As a result of studies, the best erosionperformance was obtained at AA6061 alloy and the worst at SS304 stainlesssteel. The worst volumetric erosion performance was obtained at at AA6061 alloyand that supported in the measurements with optical profilometer.
Description: DergiPark: 613864
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.613864
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/48467/613864
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/797858
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2049
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.613864-797858.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

8
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.