Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2045
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorToksarı, Mehmet Duran-
dc.contributor.authorAtalay, Berrin-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:54:26Z-
dc.date.available2022-02-26T20:54:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.654950-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/50455/654950-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/872548-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2045-
dc.descriptionDergiPark: 654950en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractKlasik çizelgeleme problemlerinde işlerin işlem sürelerinin sabit olduğu varsayılır ancak gerçek hayat problemlerinde işler öğrenme ve bozulma etkileri altında iken işlem süreleri değişebilmektedir. Ayrıca işlerin işlem sürelerinin fazla olması, üretim ve sabit giderlerin yüksek olması, ekipman ve işgücü yetersizliği gibi sebeplerden dolayı işletmeler ürünlerin işletme içerisinde üretilmemesini isteyebilir. Ürünler dışarıda üretildiğinde bu durum, işletmelere fason maliyeti olarak yansımaktadır. Çalışmamızda, pozisyon tabanlı öğrenme ve doğrusal olmayan bozulma etkisi altında iş reddetmeli tek makineli çizelgeleme problemleri ele alınmıştır. Maksimum tamamlanma zamanı ve reddetme maliyeti minimizasyonu; toplam tamamlanma zamanı ve reddetme maliyeti minimizasyonu olmak üzere iki farklı amaç fonksiyonu ele alınmış, matematiksel programlama ile problemin atama problemi olarak çözülebileceği gösterilmiş, modeller LINGO programı ile çözülmüştür.Bunun yanında maksimum tamamlanma zamanı minimizasyonu probleminin kabul edilen işlerin işlem süresine göre azalan sırada sıralandığında optimum çizelgenin elde edileceği ispatlanmıştır. Bununla birlikte toplam tamamlanma zamanı minimizasyonu probleminin kabul edilen işlerin işlem süresine göre artan sırada sırada sıralandığında optimum çizelgenin elde edileceği ispatlanmıştır. İki farklı öğrenme oranı, iki farklı bozulma oranı ve iki farklı doğrusal olmayan bozulma oranı için ele alınan çizelgeleme problemleri çözülmüştür.en_US
dc.description.abstractJobs processing times are constant in classical scheduling problems but in real life problems, jobs processing times can vary because of learning and deterioration effects. Managers may also want to ensure that do not produce products within the companies due to reasons such as excessive processing times, high production costs and fixed costs, equipment and labor shortages. If they want to do jobs outside the companies, they face with outsource cost. In this study, we consider single machine scheduling problem with job rejection under position-dependent learning and nonlinear deterioration effect. There are two scheduling problems with different objective functions. They base on minimization of makespan and minimization of total completion time. It is pointed out that the problem can be solve as assignment problem. For this purpose, a mathematical model is constructed and solved by LINGO. It is proved that for this minimization of makespan objective function, optimum schedule can be obtained when the accepted jobs are scheduled decreasing order according to the accepted jobs’ processing times. Furthermore it is proved that for this minimization of total completion time objective function, optimum schedule can be obtained when the accepted jobs are scheduled increasing order according to the accepted jobs’ processing times. The scheduling problems under study are solved for two different learning rates, two different deterioration rates and two different nonlinear deterioration rates.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Reddetmeen_US
dc.subjectDoğrusal Olmayan Bozulma Etkisien_US
dc.subjectPozisyon Tabanlı Öğrenmeen_US
dc.subjectTek Makine Çizelgeleme Problemien_US
dc.subjectJob Rejectionen_US
dc.subjectNonlineer Deterioration Effecten_US
dc.subjectPosition-Dependent Learningen_US
dc.subjectSingle Machine Scheduling Problemen_US
dc.titlePOZİSYON TABANLI ÖĞRENME VE DOĞRUSAL OLMAYAN BOZULMA ETKİSİ ALTINDA İŞ REDDETMELİ TEK MAKİNE ÇİZELGELEME PROBLEMİen_US
dc.title.alternativeUnder Position Dependent Learning and Nonlinear Deterioration Effect on a Single Machine Scheduling Problem with Job Rejectionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.654950-
dc.departmentKTÜNen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage797en_US
dc.identifier.endpage805en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.654950-872548.pdf937.54 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

20
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.