Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2035
Title: An Investigation of Relationship Between Corrosion Behaviour- Fe Tolerance Limit in AZ91 Mg Alloys
Other Titles: AZ91 Mg ALAŞIMLARINDA KOROZYON DAVRANIŞI-Fe TOLERANS SINIRI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Authors: Candan, Şennur
Çim, Serdar
Emir, Seren
Candan, Ercan
Keywords: AZ91 Mg alloys
Microstructure
Corrosion
AZ91 Mg alaşımı
Mikro yapı
Korozyon
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In this study, relationshipbetween Corrosion Behaviour-Tolerance Limit of Fe content (0.025, 0.05, 0.1 wt.%) in AZ91 Mg alloys, cast under similar chemical composition and cooling rate,were investigated. The microstructures of Mg alloys were analysed by ScanningElectron Microscopy (SEM) and X Ray Diffractometry (XRD). The corrosionbehaviours were evaluated by immersion tests and electrochemical polarizationmeasurements in 3.5 wt. % NaCl solution. Microstructure analysis revealed thatthe increase of Fe content increased the “partially divorced” or “lamellaeutectic” type ? phase morphologies in the microstructure. Results indicatedthat the limit content value of Fe in AZ91 alloys was ~0.05 wt. % above which thecorrosion loss had increased abruptly.
Bu çalışmada, aynı şartlarda üretilmiş (benzer katılaşma hızı ve benzerkimyasal bileşimde) farklı Fe içeriğine (% ağ. 0.025, 0.05, 0.1) sahip AZ91 Mg alaşımlarınınkorozyon davranışları-Fe tolerans limit değeri arasındaki ilişkideğerlendirilmiştir. Numunelerin mikro yapı analizleriTaramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve X Işını Difraktometre (XRD) kullanılarakyapılmıştır. Korozyon davranışları %3,5 NaCl çözeltisinde, ağırlık kaybıve potansiyodinamik polarizasyon test yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Mikroyapıanalizlerinde, Fe içeriğinin artması ile yapıdaki “kısmen ayrışmış” veya “lamellerötektik” tipi ? fazı morfolojilerinde artış eğiliminin daha fazla olduğugözlenmiştir. Sonuçlar, AZ91 alaşımı Fe tolerans limit değerinin ~%0.05 olduğunu bu değerden sonra korozyon kaybının eksponansiyel olarakarttığını göstermiştir.
Description: DergiPark: 613896
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.613896
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/48467/613896
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/797906
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2035
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.613896-797906.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

34
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.