Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2027
Title: Sandviç Tasarımı İçerisindeki Termoelektrik Jeneratörde Elekrtrik Enerjisinin Analizi
Other Titles: ANALYSIS OF ELECTRICAL ENERGY IN THERMOELECTRIC GENERATOR IN SANDWICH DESIGN
Authors: Terzioğlu, Hakan
Ağaçayak, Abdullah Cem
Keywords: Termoelektrik jeneratörler
çıkış gücü ve verim
yenilenebilir enerji kaynağı
Thermoelectric generators
output power and efficiency
renewable energy source
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Son zamanlarda enerjinin gittikçe artan öneminden dolayı, araştırmacılar ve sanayi, enerji sisteminin verimliliğini artırarak enerjiyi daha iyi yönetmek istemektedirler. Bu nedenle elektrik enerjisini sağlamak için alternatif enerji kaynaklarına yönelim başlamıştır. Alternatif enerji kaynaklarından ise yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Güneş, Rüzgâr ve Termal kaynaklar yenilenebilir enerji kaynaklarının öne çıkanlarıdır. Günümüzde termal kaynaklardan seracılık, balık yetiştirme, termal tesisler, şehir ısıtması ve elektrik üretimi gibi birçok alanda faydalanmaktayız. Günümüzde termal suyu kaynağından faydalandığımız yere taşırken, etrafına yaydığı ısıyı elektrik enerjisine dönüştürebileceğimiz bilinmektedir. Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarından termal kaynaklar kullanılarak, elektrik üretiminde termal suyun taşındığı malzemenin türünün ve Termoelektrik Jeneratörün (TEG) yerleşim şeklinin farklı iki Termoelektrik Modülün (TEM) verimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sıcak ve soğuk su Bakır, Alüminyum ve Pirinç malzemelerinden oluşturduğumuz sandviç bloklardan geçirilerek TEG’de üretilen güç üzerindeki analizi gerçekleştirilmiştir. TEG olarak da TEC1-12706 ve TEC1-12710 malzemeleri kullanılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda termal suyun geçtiği malzemenin türünün ve sıcak/soğuk suyun sandviç plakalardan geçme sırasının hem TEC1-12706’nın hem de TEC1-12710’nun ürettiği güç üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
Researchers and industry are seeking to manage energy better by increasing the efficiency of the energy system because of the increasing importance of energy in recent years. For this reason, a shift towards alternative energy sources to provide electricity has begun. As for alternative energy sources, interest in renewable energy sources is increasing day by day. Solar, wind and thermal sources are the most prominent renewable energy sources. Today we use of thermal sources in greenhouse, fish breeding, thermal facilities, city heating and electricity production. Nowadays, it is known that when we move thermal water from the source to the place to be used, it can be converted into electrical energy by utilizing the heat it emits around it. In this study, the effects of the type of the material and the placement of the thermoelectric generator (TEG) on the efficiency of two Thermoelectric Modules (TEM) were investigated by using thermal sources from renewable energy sources. Hot and cold water was passed through the sandwich blocks which were made from Copper, Aluminum and Brass materials, and the power produced in TEG was analyzed. As TEG, TEC1-12706 and TEC1-12710 materials were used. As a result of experimental studies, it is observed that the type of the material that conveys thermal water and the order of transmission of hot/cold water through sandwich blocks have an effect on the power produced by both TEC1-12706 and TEC1-12710
Description: DergiPark: 822181
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.822181
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/58996/822181
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1383227
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2027
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Koleskiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.822181-1383227.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

18
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.