Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2020
Title: Yeraltındaki İşyeri Kazaları İçin İhtiyaç Duyulan İleri Seviye Hayat destek Servisi
Other Titles: ADVANCED LIFE SUPPORT REQUIREMENTS FOR UNDERGROUND WORKPLACE ACCIDENTS
Authors: Gökay, Mehmet Kemal
Keywords: İş yeri kazaları
Madencilik
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Madencilik birçok ülke ekonomisi için önemli bir iş ve sanayi koludur.Maden arama faaliyetleri sonuçlandıkça bu faaliyetlere bağlı olarak çalışmayabaşlayan maden ocaklarında çalışan insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Bugünün çalışma şartlarında, gelişen teknolojiye rağman, iş ve işyeri güvenliğimaden ocakları için hala üzerinde dikkatle durulması gereken konulararasındadır. Bazı maden işyeri kazaları medya aracılığıyla herkeseduyurulmasada, büyük çaplı maden ocağı kazaları ülke çapında üzüntüye nedenolabilmektedir. Önemli maden kazaları sonucunda görmeye alıştığımız manzara veolaylar; organize edilen kurtarma çabaları, medyanın yayınları, maden ocağıçevresinde umut, kızgınlık, hayal kırıklığı psikolojisi içinde bekleyen kazazedeyakınları ve ülke genelinde duyulan üzüntü şeklinde sıralanabilir. Kurtarmaekiplerinin maden kazalarındaki sorumluluğu kaza yerine ulaşıp orada mahsurkalan ve/veya yaralanan kazazedeleri kurtarmaktır. Bu aşamada sorulması gerekensorulardan birisi; kurtarma ekibi içinde yeralacak görevlilerin hangi düzeyde“ilk yardım” ve/veya “hayat destek” sağlık bilgileriyle eğitilmelerigerektiğidir. Maden ocaklarında kurtarma ekibi faaliyetleri sürerken, bazı ekipüyeleri, galeri kazısı, göçük kaldırma, havalandırma ve galeri tahkimatıişleriyle uğraşırken, bazı ekip üyeleri de kaza yerinde sıkışan, göçük altındakalan, yaralanan kazazedeleri kurtarma işleriyle uğraşacaklardır. Bu işlemleriyaparken kurtarma ekibi üyeleri kendi hayatlarını tehlikeye sokmamalı ve kendipsikolojik durumlarını bozmadan kurtarma işlemini sürdürebilmelidirler. Burada,maden kazaları ele alındığında, uzman doktorların kurtarma ekip üyesi olarak,kaza mahallinde verebileceği hayat destek servisinin önemi ve ihtiyaç durumu,maden kazalarında edinilen kurtarma deneyimlerine göre değerlendirilmiştir. 
Mining sector is importantbusiness and industrial activity in some countries. When ore explorations aregradually turned into mine operations, more people will gradually be employedin the mining industry. Even with today’s mining capacity, work and work placeoccupational safety are main concern for related workbodies. Minor scale mineaccidents are not publically announced due to their individual characteristics.But some others happened in big scale which becomes national dilemma. After theevent, each of them is followed by mine rescue operations, media broadcastingsfrom the sites, families waiting for their relatives in indescribable hopes,angers, disappointing physiology. Rescue teams in these occasions haveresponsibilities to reach and safe the trapped/injured miners. The questionarose here is what the level of “first-aid” or “life-support” training for someof the members of rescue teams should be. Some of the rescue team membersshould deal with excavations, ventilations, mine supports etc. but some of themshould definitely deal with trapped, injured, collapsed workers without loosingtheir own life and physiologic wellness. In this study, importance andrequirements of Advanced Life Support (ALS) services in mine accidents areevaluated according to experiences to have more realistic and valuable rescueoperations.
Description: DergiPark: 612529
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.612529
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/48467/612529
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/795469
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2020
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.612529-795469.pdf369.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

24
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.