Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2008
Title: CO2 CAPTURE USING POLYETHYLENEIMINE FUNCTIONALIZED SILICA XEROGELS
Other Titles: Polietilenimin ile Modifiye Edilmiş Silika Kserojellerin Kullanımı ile CO2 Tutumu
Authors: Kaya Güzel, Gülcihan
Deveci, Hüseyin
Keywords: CO2 adsorption
Silica xerogel
PEI functionalization
Amine impregnation
Regenerability
CO2 adsorpsiyonu
Silika kserojel
PEI modifikasyonu
Amin emdirme
Yenilenebilirlik
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: CO2 capture technologies using solid adsorbents are promising approach to reduce environmental pollution resulting from CO2 emission. In this study, silica xerogel derived from cheap precursor was used as a CO2 adsorbent after polyethyleneimine (PEI) functionalization. Fourier transform infrared (FTIR) analyses indicated that PEI functionalized silica xerogels were successfully prepared. N2 adsorption-desorption isotherms revealed that PEI loading decreased specific surface area and pore volume of the neat silica xerogel in contrast to pore size. An increase in particle size of the neat silica xerogel was observed in the case of PEI loading. Positively surface charged silica xerogels were obtained with PEI loading of the neat silica xerogel which had negatively charged surface. CO2 adsorption measurements showed that CO2 adsorption capacity of the neat silica xerogel (0.98 mmol g-1) significantly increased with increasing PEI loading (30 – 70 wt%). At optimum PEI loading (50 wt%), CO2 adsorption capacity of silica xerogel was determined as 1.94 mmol g-1. After 5 adsorption-desorption cycles, PEI functionalized silica xerogels still exhibited high CO2 adsorption capacity. The hopeful results showed that PEI functionalized silica xerogels can be used as an adsorbent with a good CO2 adsorption performance and stability.
CO2 emisyonundan kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılmasında katı adsorbentlerin kullanıldığı CO2 tutma teknolojileri umut vadeden bir yaklaşımdır. Bu çalışmada ucuz başlangıç malzemesinden elde edilen silika kserojel, polietilenimin (PEI) modifikasyonunun ardından CO2 adsorbent olarak kullanılmıştır. Fourier dönüşümlü kızılötesi spektrometresi analizleri PEI ile modifiye edilmiş silika kserojellerin başarılı bir şekilde hazırlandığını göstermiştir. N2 adsorpsiyon-desorpsiyon izotermleri PEI yüklemesinin silika kserojelin gözenek boyutunun aksine spesifik yüzey alanı ve gözenek hacmini azalttığını açığa çıkarmıştır. PEI yüklemesi sırasında silika kserojelin partikül boyutunun arttığı gözlenmiştir. Negatif yüzey yüküne sahip silika kserojele PEI yüklenmesiyle pozitif yüzey yüklü PEI ile modifiye edilmiş silika kserojeller elde edilmiştir. CO2 adsorpsiyon ölçümleri artan PEI yüklemesiyle (ağırlıkça %30 - 70) silika kserojelin CO2 adsorpsiyon kapasitesinin (0.98 mmol g-1) önemli ölçüde arttığını göstermiştir. Optimum PEI yüklemesinde (ağırlıkça %50), silika kserojelin CO2 adsorpsiyon kapasitesi 1.94 mmol g-1 olarak belirlenmiştir. 5 kez yapılan adsorpsiyon-desorpsiyon döngüsünün ardından PEI ile modifiye edilmiş silika kserojeller hala yüksek CO2 adsorpsiyon kapasitesi göstermiştir. Bu ümit vadeden sonuçlar PEI ile modifiye edilmiş silika kserojellerin iyi bir CO2 adsorpsiyon performansı ve kararlılığı ile adsorbent olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Description: DergiPark: 1016120
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.1016120
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/66048/1016120
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2052061
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2008
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1016120-2052061.pdf796.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

40
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.