Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2007
Title: Effect of ZnO Concentration on Efficiency in Organic Solar Cells
Other Titles: ZnO konsantrasyonunun organik güneş hücrelerinde verime etkisi
Authors: Yurtdaş, Semih
Karaman, Mustafa
Tozlu, Cem
Keywords: ZnO
Electron transport layer
Polimer solar cells
ZnO
Elektron taşıyıcı tabaka
Polimer güneş hücreleri
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In this study, the effect of the molarity of ZnO synthesized by the sol-gel method on the efficiency of P3HT (Poly (3-hexyl thiophene)):PCBM ((6,6) Phenyl-C61-Butyric acid methyl ester) active layer solar cell was investigated. It was studied at 0.1, 0.3 and 0.5 M values. The efficiency values of the devices were determined with the Keithley 2400 source meter under 100 mw/cm2 solar radiation. In addition, characterization processes were carried out with XRD, UV-Vis and FESEM techniques. After the studies, it was found that 0.1 M synthesis concentration was the most suitable condition and it was determined that 3.09% efficiency could be reached with the device produced under these conditions.
Bu çalışmada, sol-jel yöntemi ile sentezlenmiş ZnO molaritesinin P3HT (Poli (3-hekzil tiyofen)):PCBM ((6,6) Fenil-C61-Bütirik asit metil ester) aktif tabakalı güneş hücresinde verime olan etkisi incelenmiş ve 0,1, 0,3 ve 0,5 M değerlerinde çalışılmıştır. Aygıtların verim değerleri, 100 mw/cm2 güneş ışıması altında Keithley 2400 kaynak ölçer cihazı yardımı ile belirlenmiştir. Ayrıca XRD, UV-Vis ve FESEM teknikleri ile karakterizasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonrasında 0,1 M sentez konsantrasyonunun, en uygun koşul olduğu bulunmuş ve bu şartlarda üretilen aygıt ile %3,09 verime ulaşılabildiği tespit edilmiştir.
Description: DergiPark: 972477
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.972477
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/67514/972477
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1884686
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2007
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.972477-1884686.pdf778.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

22
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.