Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1997
Title: TSC-2018 ve TSC-2007 Yönetmeliklerinin Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Açısından Konya Özelinde Kıyaslanması
Other Titles: COMPARISON of TSC-2018 and TSC-2007 REGULATIONS for KONYA in TERMS of EQUIVALENT EARTHQUAKE LOAD METHOD
Authors: Koçer, Mustafa
Uzun, Mehmet
Çöğürcü, Mustafa Tolga
Keywords: Betonarme
Eşdeğer Deprem Yükü
TDY-2007
TBDY-2018
Reinforced Concrete
equivalent seismic load
TSC-2007
TSC-2018
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Deprem hareketi karmaşık anlaşılması zor bir harekettir. Deprem hareketinin yapıya etki ettirilebilmesi için doğru bir şekilde anlaşılarak uygulanması son derece önemlidir. Deprem etkisinin yapıya uygulanması ve hesaplanması için literatürde üç farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler Eşdeğer Deprem Yükü, Mod Birleştirme ve Zaman Tanım Alanında Analiz yöntemleridir. Uygulama kolaylığı ve anlaşılmasının kolay olması Eşdeğer deprem Yükü yöntemini ön plana çıkarmaktadır.Türkiye’de 2019 yılında yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliği ile birlikte Eşdeğer Deprem Yükü yönteminde köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmada 3 katlı ve 9 katlı iki bina modeli oluşturularak TSC-2007 ve TSC-2018 şartlarına göre Eşdeğer Deprem Yükü analizi yapılmıştır. Sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmıştır.
Earthquake motion is a complex movement that is difficult to understand. It is extremely important to understand and apply the earthquake movement correctly in order to affect the structure.There are three different methods in the literature for the application and calculation of the earthquake effect to the building. These methods are Equivalent Earthquake Load, Mode Combination and Analysis in Time History. Equivalent earthquake load method comes to the fore due to its ease of application and clarity. In the new earthquake regulation that entered into force in 2019, radical changes were made in the earthquake map used in the Equivalent Earthquake Load method. In this study, two building models with 3 floors and 9 floors were created and Equivalent Earthquake Load analysis was made according to TSC- 2007 and TSC-2018 conditions. Results have been compared with each other.
Description: DergiPark: 866044
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.866044
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/64647/866044
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1525385
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1997
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.866044-1525385.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

294
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

62
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.