Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1996
Title: DEVELOPMENT OF A WEBGIS BASED AIR QUALITY GEOPORTAL FOR MONITORING AND MANAGING AIR QUALITY IN ISTANBUL
Other Titles: İstanbul İlinde Hava Kalitesi İzleme ve Yönetimi için WebGIS Tabanlı Hava Kalite GeoPortalı Tasarımı
Authors: Sarı, Fatih
Keywords: Air Quality Monitoring
WebGIS
GeoPortal
Web Services
Interoperability
Hava Kalitesi İzleme
WebCBS
GeoPortal
Web Servisleri
Birlikte Çalışabilirlik
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: This study describes the development of an Air Quality GeoPortal (AQG) via a Web-basedGeographic Information System (WebGIS) in Istanbul in Turkey. The system has been developed for onlineuse to present the concentrations of PM10, SO2, NOX, NO, NO2 CO, as well as meteorological data(temperature, humidity, wind speed and direction) based on hourly data from each air quality monitoringstation. A prototype system is providing the viewing, querying and downloading of up-to-date air qualitymaps on web pages via a Web Based GIS system based on Open Geospatial Consortium (OGC) webservices. Furthermore, the integration of a Web Map Service-Time (WMS-T) with air quality data allowsusers to access previous data and related maps by specifying a time value on a web page. Thus, it ispossible to download air quality parameters in desktop GIS systems and web pages in map format for adesired time interval. The system architecture is based on open source software integration includingGeoServer and OpenLayers functions, MySQL database for data management, with HTML, JavaScript andPHP as programming languages in both the server and client scripting. Furthermore, the user interfacesare programmed to provide user-data interaction via web. The application includes the facility todownload air quality data on an hourly basis raster (Tiff, Bmp, and Jpeg) and vector (ShapeFile, GML, Jsonand CSV) format.
Bu çalışmada İstanbul ili için WebCBS tabanlı Hava Kalite Geoportalı (HKG) tasarımını içermektedir.Sistem, havada bulunan PM10, SO2, NOX, NO, NO2 CO konsantrasyonlarını ve bununla birliktemeteorolojik parametrelerin de (sıcaklık, nem, rüzgâr hızı ve rüzgar yönü) ölçüm istasyonları bazındasaatlik olarak online şekilde görülebilmesini sağlamaktadır. HKG sistemi Open Geospatial Consortium(OGC) web servislerini kullanarak hava kalite haritalarının sunumunu, indirilmesini ve sorgulanmasınısağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Ayrıca WMS-T web servis standardının da sisteme entegre edilmesi ilebirlikte belirli bir zamana ait haritalara ulaşma ve sorgulama mümkün olabilecektir. Böylelikle istenilenzamana ait hava kalitesi verileri masaüstü CBS yazılımlarında kullanılabilecek yada web sayfasındagörüntülenebilecektir. HKG sistemi openlayers ve Geoserver entegrasyonu ile oluşturtulmuş olup MySQLveritabanı yönetim sistemi ve hem sunucu hem de istemci taraflı kodların yazılması için HTML, PHP veJavaScript kodlarını içermektedir. GeoPortal ara yüzü kullanıcı odaklı olarak ve verilerle etkileşimiçerisinde bulunulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Uygulama aynı zamanda saatlik hava kalitesi verisiniraster (Tiff, Bmp, and Jpeg) ve vektör (ShapeFile, GML, Json and CSV) formatta indirmeye olanak verecekşekilde tasarlanmıştır.
Description: DergiPark: 640691
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.640691
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/54508/640691
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1133755
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1996
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.640691-1133755.pdf669.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

14
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.