Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1988
Title: PANDEMİ SÜRECİNDE ONLİNE ANKET UYGULAMASI
Other Titles: Application of Online Survey during Pandemic
Authors: Ezginci, Yalçın
Keywords: Anket
Koronavirüs (Covid-19)
uzaktan eğitim
Laboratuvar Eğitimi
Moodle ÖYS
Ödev
Survey
Coronavirus (Covid-19)
Distance Education
Laboratory Training
Moodle LMS
Assignments
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Covid-19 pandemisi nedeniyle Üniversitemizde alt yapı imkânları nispetinde ve paydaşların etkin katılımı ile 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitime geçilmiştir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde Devre Analizi Laboratuvar dersi, dönem başından pandemi kısıtlamalarının başladığı tarihe kadar (ilk 5 hafta) normal yüz yüze laboratuvar uygulamaları olarak gerçekleştirildi. Pandemi kısıtlarından itibaren uzaktan eğitim, Öğretim Yönetim Sistemleri (ÖYS) üzerinden asenkron videolar, ders notları ve canlı ders uygulamaları ile yapılmıştır. Eğitimin değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavları yerine, her bir öğrenciye farklı bir çalışma içeren ödev uygulaması tercih edilmiştir. Kamuoyunda uzaktan eğitim ve sınavları hakkında yapılan tartışmaların öğrencilerde bir karşılığının olup olmadığını araştırmak üzere 28 soru içeren bir anket hazırlanmıştır. Ankette öğrencilerin uzaktan eğitime katılım, eğitimin değerlendirilmesi ve derslerdeki uygulamaları içeren sorular yer aldı. Anket, ara sınavdan hemen sonra dersin ÖYS sayfalarında ilan edildi. Dersi alan öğrencilerin sayısı 115 ve ankete katılan öğrenci sayısı 42 olup ankete katılım oranı %36,5 olarak gerçekleşmiştir. Anket sorularına ait temel istatistikler ve bazı yorumlar çalışmanın sonuna eklenmiştir.
Due to the Covid-19 pandemic, distance education was started on March 23, 2020 with the active participation of stakeholders and in line with the infrastructure possibilities at our university. The Circuit Analysis Laboratory course in the Department of Electrical and Electronics Engineering was carried out as regular face-to-face laboratory practices from the beginning of the semester until the beginning of the pandemic restrictions (the first 5 weeks). Since the pandemic restrictions, distance education has been carried out over Learning Management Systems (LMS) with asynchronous videos, lecture notes and live course applications. In the evaluation of learning, each student was given a homework application containing a different study, instead of midterm and final exams. A questionnaire containing 28 questions was prepared to investigate whether the students also participated in the discussions about distance education and exams in the public. The questionnaire included questions about students' participation in distance education, evaluation of education, and practices in lessons. The questionnaire was announced on the LMS pages of the course right after the midterm exam. The number of students taking the course was 115, but the number of students participating in the survey was 42, and the rate of participation in the survey was 36.5%. Basic statistics and some comments regarding the survey questions have been added at the end of the study.
Description: DergiPark: 822007
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.822007
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/58996/822007
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1382690
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1988
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.822007-1382690.pdf616.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

20
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.