Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1987
Title: Working Principles of Inductive Coupled RFID and a RFID Design Application with Arduino
Other Titles: ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI
Authors: Ezginci, Yalçın
Keywords: RFID technology
inductive coupling
RFID reader
tag
Arduino
RFID teknoloji
endüktif kublaj
RFID okuyucu
Arduino
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Technical University
Abstract: RFID is a contactless technology that can recognize living organisms or objects by using radio frequency communication signals. In this study, the basic principles on which RFID inductive coupling technique is based, are summarized. Inductive coupling technique is based on the coils that are attached to the RFID reader and tag via magnetic path to resonance at a frequency and transfer certain signals to each other. Electronic devices that generate these signals, hold and encode various information are simply introduced in the RFID tag and reader. In the last section, a warning and a key usage are shown with the ID-3LA reader of the RFID tag operating at 125 kHz. In addition, an application was carried out by using Arduino Uno with RFID reader, where the identification codes of an RFID tag are transferred to the computer.
RFID, radyo frekanslı haberleşme sinyalleri kullanılarak canlı veya nesneleri tanıyabilen temassız bir teknolojidir. Bu çalışmada, RFID’lı endüktif kuplaj tekniğinin dayandığı temel esaslar özetlenmektedir. endüktif kuplaj tekniği, RFID okuyucu ve etiketini birbirine manyetik yol üzerinden bağlanan bobinlerin, bir frekansta rezonansa gelerek belirli sinyalleri karşılıklı olarak birbirine aktarmasına dayanır. RFID etiket ve okuyucusunda bu sinyalleri oluşturan, çeşitli bilgileri tutan ve kodlayan elektronik düzenler basitçe tanıtılmıştır. Son bölümde ise 125 kHz’de çalışan RFID etiketinin ID-3LA okuyucusu ile gerçekleştirilen bir uyarı ve bir anahtar kullanımı gösterilmiştir. Ayrıca RFID okuyucu ile Arduino Uno kullanarak bir RFID etiketinin tanım kodlarının bilgisayara aktarıldığı bir uygulama gerçekleştirilmiştir.
Description: DergiPark: 615913
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.615913
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/56595/615913
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1273121
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1987
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.615913-1273121.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on May 29, 2023

Download(s)

44
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.