Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1979
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorErdoğan, Kemal-
dc.contributor.authorDurdu, Akif-
dc.contributor.authorCeylan, Rahime-
dc.date.accessioned2022-02-26T20:54:19Z-
dc.date.available2022-02-26T20:54:19Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.822126-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/58996/822126-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1383048-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1979-
dc.descriptionDergiPark: 822126en_US
dc.descriptionkonjesen_US
dc.description.abstractDecision making could be critically important for people in some situations. People have intentions to choose a side if it is time to make decision. These intentions are strongly related to the knowledge and experience. But sometimes outer effects could reshape their intentions easily. In this paper, an experimental work is studied for Human-Machine Interaction in which if holograms could change or affect the human intention. And also the question which asks whether people trust on a hologram agent while making decision or not is researched. To study this research, a memory game application is developed and this application is run on Microsoft Hololens device. Hololens is used to maintain the Augmented Reality (AR) environment with holograms. An algorithm with a Finite State Machines (FSM) is developed to manage the response of hologram agent while giving hint to the confused users. The accuracy of the hints changes nonlinearly. 3 different game stages are trained on users to see how they are affected by both virtual and real world noises. According to the results, intention of majority of users was affected by the hologram while making the decisions. Also it is observed that some users who were concentrated too much to memorize the order of objects did not realize the hologram, and some few could not understand the actions of hologram.en_US
dc.description.abstractKarar verme, bazı durumlarda insanlar için kritik derecede önemli olabilir. İnsanların karar verme zamanı geldiğinde taraf seçme niyetleri vardır. Bu niyetler, bilgi ve geçmiş deneyimlerle ilişkilidir. Ancak bazen dış etkiler insan niyetini kolayca yeniden şekillendirebilir. Bu makalede, İnsan-Makine Etkileşimi için deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Burada hologramların insan niyetini değiştirip değiştiremeyeceği araştırılmıştır. Ayrıca insanların karar verirken hologram etmene güvenip güvenmediği de araştırılmıştır. Bu araştırmayı incelemek için bir hafıza oyunu uygulaması geliştirilmiş ve bu uygulama Microsoft Hololens cihazında koşturulmuştur. Hololens, Hologramlarla Artırılmış Gerçeklik (AG) ortamını sağlamak için kullanılmıştır. Sonlu Durum Makineleri (SDM) içeren bir algoritma, kafası karışan kullanıcılara ipucu verirken hologram etmenin tepkilerini yönetmek için geliştirilmiştir. İpuçlarının doğruluğu doğrusal olmayan bir şekilde değişmektedir. Kullanıcıların hem sanal hem de gerçek dünya seslerinden nasıl etkilendiklerini görmek için 3 farklı oyun aşaması tasarlanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, kullanıcıların çoğunluğunun niyeti karar verirken hologramdan etkilenmiştir. Ayrıca nesnelerin sırasını ezberlemek için konsantre olan bazı kullanıcıların hologramın farkına varamadığı, bazılarının da hologramın eylemlerini anlayamadığı görülmüştür.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherKonya Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofKonya Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAugmented Realityen_US
dc.subjectDecision Makingen_US
dc.subjectFinite State Machinesen_US
dc.subjectHuman-Machine Interactionen_US
dc.subjectIntention Reshapingen_US
dc.subjectArtırılmış Gerçekliken_US
dc.subjectKarar Vermeen_US
dc.subjectSonlu Durum Makinelerien_US
dc.subjectİnsan-Makine Etkileşimien_US
dc.subjectNiyeti Yeniden Şekillendirmeen_US
dc.titleRESHAPING HUMAN INTENTION ON HUMAN-MACHINE INTERACTION BY USING HOLOGRAMSen_US
dc.title.alternativeİnsan - Makine Etkileşiminde Hologram Kullanılarak İnsan Niyetinin Yönlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.822126-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage8en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid491195en_US
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept02.04. Department of Electrical and Electronics Engineering-
crisitem.author.dept02.04. Department of Electrical and Electronics Engineering-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.822126-1383048.pdf706.6 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

22
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.