Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1689
Title: Firmalarda Sahiplik Yapısı İle Kâr Dağıtım Politikası Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
Other Titles: Relationship between Dividend Policy and Ownership Structure in Emerging Markets: An Application in Borsa İstanbul
Authors: Akusta, Ahmet
Salur, Mehmet Nuri
Issue Date: 2020
Abstract: Kâr dağıtım politikası son yıllarda sık araştırılan bir finans konusudur. Kâr dağıtımı kurumsal yönetim ve finansal yönetim açısından oldukça önemlidir. Şirketler için de önemli bir finans kaynağı olabilen dağıtılmamış kârlar, şirketin sahiplik yapısından etkilenmektedir. Sahiplik yapısı ile kâr dağıtım politikası arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla BİST 50 Endeksinde kayıtlı şirketlerin 2015-2016-2017 yılları sahiplik yapıları ve finansal verileri incelenmiştir. Gerçekleştirilen panel veri analizi sonuçları ayrıntılı şekilde raporlanmıştır. Elde edilen bulgular BİST 50 endeksinde kayıtlı 2015-2016-2017 yıllarında kâr dağıtımı yapmış şirketlerde sahip yoğunluğu ile kâr dağıtımı arasında negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir. ANAHTAR KELİMELER Kâr Dağıtım Politikası, Sahiplik Yapısı, Sahiplik Yoğunluğu, Halka Açıklık Oranı, En Büyük Ortak
Dividend Policy is a frequently discussed finance issue in recent years. Dividend payout is very important in terms of corporate governance and financial management. Retained profits, which can be an important financial source for companies, are also affected by the ownership structure of the company. In order to determine the relationship between the ownership structure and the dividend policy, the ownership structures and financial data of the companies registered in the BIST 50 Index for the years 2015-2017 were studied. The results of the panel data analysis were reported in detail. The findings showed that among the companies registered BIST 50 Index in 2015-2016-2017 years which distributed profit, have a negative relationship between the density of the dividend payout. KEYWORDS Dividend Policy, Ownership Structure, Ownership Density, Free Float Ratio, Largest Shareholder
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRZNE1qUTJOZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1689
ISSN: 1302-4191
2564-7458
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
12a421c2-9289-4b5f-8d6b-b5f52bce6d5c.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

18
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.