Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1670
Title: Kırgızistan’da Öğrenci Adaylarının Üniversite Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
Other Titles: A Research on Prospective Students’ University Chose Reasons in Kyrgyzstan
Authors: Najımudınova, Seyil
İsmailova, Rita
Yılmaz, Kürşad
Oskonbaeva, Zamira
Şimşek, Dağıstan
Uulu, Mirzat Rakımbek
Issue Date: 2021
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Kırgızistan’da öğrenci adaylarının üniversite tercih etme nedenlerinin tespit edilmesidir. Tarama modelindeki araştırmada örneklem seçilmemiş, evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak bazı anketlerde işaretlemeler eksik yapıldığından sadece tam işa?retleme yapılan 7839 anket ile analizler yapılmıştır. Veriler, Öğrenci Adayı Görüşleri Anketi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrenci adaylarının tercihlerini en çok etkileyen faktörler, öğretim kalitesi ve akademik kadro, imkânlar ve üniversitenin itibarıdır. Bu durum aday öğrencilerin genel ulusal sınav puanlarına ve geldikleri bölgelere göre değişiklik göstermemektedir. Aday öğrenciler üniversite hakkındaki bilgileri en çok, arkadaşlarından (öğrenciler ve mezunlar), TV, gazete, radyo, internet gibi ortam?lardan ve aile üyelerinden edinmişlerdir. Aday öğrencilerin bilgi kaynakları ile ilgili görüşleri, yıllara, genel ulusal sınav puanına ve bölgelere göre çok büyük değişiklikler göstermemektedir.
The purpose of this research is to determine the prospective students’ reasons of choosing uni?versities in Kyrgyzstan. Not sample was selected, it was tried to reach the whole universe in the survey model research. However, since the markings were made incompletely in some question?naires, analysis was made with only 7839 questionnaires with full marking. Descriptive statistics were used to analyze the data. According to the findings, the main factors that affect prospective students’ preferences are the quality of education and academic staff, opportunities and the uni?versity reputation. Effect of these factors does not show a discrepancy according to the general national exam scores of the prospective students. Prospective students obtained information about the university mostly from their friends (students and alumni), TV, newspaper, radio, in?ternet and family members. Prospective students' opinions on information resources do not vary greatly according to years, general national exam score and regions.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRZNU5EWTVPUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1670
ISSN: 1309-4815
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
dcfba588-69c6-45b6-8547-89906385f96d.pdf631.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

22
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.